نماینده دوشیزه جهانی 2012 یونان انتخاب شد +تصاویر

واسیلیکی سیروجیانی به عنوان نماینده کشور یونان در مسابقات دوشیزه جهانی سال 2012 انتخاب شد.

وایسیلیکی 20 ساله است و قدش 177 سانتی متر است.او هم اکنون در حال تحصیل است همچنین به عنوان یک مدل فعالیت می کند.

مراسم انتخاب دوشیزه جهانی سال 2012 در لاس وگاس ایالت نوادا برگزار میشود.این مراسم 19 دسامبر با شرکت 89 کشور برگزار میشود.

دختر شایسته, دوشیزه جهانی, مراسم دختر شایسته

دختر شایسته, دوشیزه جهانی, مراسم دختر شایسته

دختر شایسته, دوشیزه جهانی, مراسم دختر شایسته

دوشیزه جهانی

دوشیزه جهانی

دوشیزه جهانی

دختر شایسته

دختر شایسته

دختر شایسته

دختر شایسته

دختر شایسته

مطالب مشابه را ببینید!