دختر شایسته 2013 کرواسی انتخاب شد +عکس

دختر شایسته 2013 کرواسی انتخاب شد +عکس

دختر شایسته کرواسی, Miss world 2013

دختر شایسته 2013 کشور کرواسی 24 آگوست در شهر زاگرب انتخاب شد.

مراسم دختر شایسته سال 2013 روز 28 سپتامبر همین ماه (سپتامبر) در اندونزی برگزار می شود.لانا گرزتیک توانست تاج زیبایی سال 2013 کرواسی را به دست بیاورد.

نظر او را در مورد جراحی زیبایی خانمها که این روزها بسیار گسترش یافته است را پرسیدند و او گفت که زیبایی یک زن فقط زیبایی ظاهری او نیست و زیبایی ذاتی و درونی مهم تر است و هر زنی بدون جراحی زیبایی های خاص خودش را دارد.

 عکس دختر شایسته 2013 کرواسی
عکس دختر شایسته 2013 کرواسی
 عکس دختر شایسته 2013 کرواسی
عکس دختر شایسته 2013 کرواسی
 عکس دختر شایسته 2013 کرواسی
عکس دختر شایسته 2013 کرواسی
 عکس دختر شایسته 2013 کرواسی
عکس دختر شایسته 2013 کرواسی
 عکس دختر شایسته 2013 کرواسی
عکس دختر شایسته 2013 کرواسی
 عکس دختر شایسته 2013 کرواسی
عکس دختر شایسته 2013 کرواسی
 عکس دختر شایسته 2013 کرواسی
عکس دختر شایسته 2013 کرواسی
 عکس دختر شایسته 2013 کرواسی
عکس دختر شایسته 2013 کرواسی
مطالب مشابه را ببینید!