رسم عجیب شب عروسی در کره جنوبی!!

در کره جنوبی در شب پس از مراسم عروسی، داماد نباید پایش را بشوید. زیرا قبل از آن به مدت 20-10 دقیقه با ماهی فاسد به پایش شلاق زنده اند.

با چنین بوی « خوشی» او در تختخواب عروسی می خوابد!

رسم شب عروسی در کره جنوبی

مطالب مشابه را ببینید!