مراسم ازدواج 200 عروس و داماد در برج میلاد +عکس

جشن ازدواج 200 زوج دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر صبح دیروز یکشنبه در برج میلاد تهران برگزار شد .

مراسم ازدواج
مراسم ازدواج

ازدواج در برج میلاد
ازدواج در برج میلاد
ازدواج در برج میلاد
ازدواج در برج میلاد
ازدواج در برج میلاد
ازدواج در برج میلاد
ازدواج در برج میلاد
ازدواج در برج میلاد
عروس و دامادها در برج میلاد
عروس و دامادها در برج میلاد
عروس و دامادها در برج میلاد
عروس و دامادها در برج میلاد
مراسم ازدواج
مراسم ازدواج
مراسم ازدواج
مراسم ازدواج
مراسم ازدواج
مراسم ازدواج
عروس و دامادها در برج میلاد
عروس و دامادها در برج میلاد

مطالب مشابه را ببینید!