مراسم عروسی سنتی در آذربایجان +عکس

با وجود شکل گرفتن مراسم عروسی امروزی، هنوز هم در مناطقی از اذربایجان، این مراسم به صورت سنتی برگزار می شود.

Weddings (7)

عروسی آذری
عروسی آذری

عروسی آذری
عروسی آذری
عروسی آذری
عروسی آذری
مراسم عروسی در اذربایجان
مراسم عروسی در اذربایجان
مراسم عروسی در اذربایجان
مراسم عروسی در اذربایجان
مراسم عروسی در اذربایجان
مراسم عروسی در اذربایجان
مراسم عروسی سنتی آذری
مراسم عروسی سنتی آذری
مراسم عروسی سنتی آذری
مراسم عروسی سنتی آذری
مراسم عروسی سنتی آذری
مراسم عروسی سنتی آذری
عکس مراسم عروسی
عکس مراسم عروسی
عکس عروس و داماد
عکس عروس و داماد
عروس و داماد
عروس و داماد

Weddings (6)

مطالب مشابه را ببینید!