مجله تاپ‌ناز‌

یک بینی زیبا و بدون عیب چه شکلی است؟ +عکس

یک بینی زیبا و بدون عیب چه شکلی است؟ +عکس

صورت توسط خطوط ارزی به ۳ قسمت تبدیل میشوند .یک خط از ناحیه پایین ترین قسمت چانه عبور میکند و یک خط از پایین ترین نقطه قائده بینی و یک خط هم از بین ۲ ابرو عبور میکند.این ۳ خط باید صورت را به ۳ قسمت مساوی تقسیم کند.

بینی زیبا

زوایای بینی :

میزان بالا بودن نوک بینی و یا زاویه لب و بینی در خانم ها حدود ۱۰۰-۹۵ درجه و در آقایان ۹۵-۹۰ درجه میباشد.

مشخصات بینی طبیعی2

طول بینی:

نسبت طول بینی به عرض آن باید حدود ۱ به ۶۷ /۰ باشد.

مشخصات بینی طبیعی3

عرض پره های بینی باید تقریبا به اندازه فاصله بین دو گوشه داخلی چشم باشد

مشخصات بینی طبیعی3

مطالب مشابه را ببینید!