باور می کنید صاحب این خونه کیه؟!؟

میتونید باور کنید صاحب این خونه کيه؟؟؟

u wont believe whose house is this???

خانه جالب

.

.

..

.

.

.

.

..

.

.

..

.

.

.

..

خونه آقا سگه !!!!

Its Paris Hilton’s dog house

سگ خانم پاریس هیلتون!

سگ پاریس هیلتون

The house is made 2 floors and a garden

این خانه دو طبقه و دارای یک باغ است!

سگ پاریس هیلتون

مطالب مشابه را ببینید!