چرا ایران می خواهد اوباما رییس جمهور شود؟

چرا ایران می خواهد اوباما رییس جمهور شود؟

وال استریت جورنال با استناد به نتایج میزگردهای دیپلماسی تشکیل شده در بروکسل پایتخت بلژیک و واشنگتن می نویسد: ” مذاکرات و گفتگوهای میان ایران و ایالات متحده که از طریق گروه 5+1 انجام می شد، پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در تاریخ 6 نوامبر، از سر گرفته خواهد شد.”

 

اوباما

 

اخبار –  انتخاب : وال استریت جورنال با استناد به نتایج میزگردهای دیپلماسی تشکیل شده در بروکسل پایتخت بلژیک و واشنگتن می نویسد: ” مذاکرات و گفتگوهای میان ایران و ایالات متحده که از طریق گروه  5+1  انجام می شد، پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در تاریخ 6 نوامبر، از سر گرفته خواهد شد.”

“پاول زالاتاریوف” تحلیلگر سرشناس، در مورد این مذاکرات و انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده اظهار داشت: ایران به پیروزی اوباما امیدوار است.

وی می افزاید: حزب دموکرات ایالات متحده، برخی از سیاست ها در خاورمیانه را در اولویت دستورکار کابینه خود قرار داده است. به همین منظور نیز به وی جایزه نوبل صلح اعطا شد.

جمهوری خواهان خواهان حل و فصل معضلات هسته ای ایران از طریق نظامی هستند. به عقیده ی بسیاری از کارشناسان امور سیاسی، چنین اقدامی منجر به بی ثباتی در منطقه (خاور میانه) و حتی روسیه خواهد شد.

از این رو برای ادامه و نتیجه بخش بودن مذاکرات نیاز به ادامه ریاست جمهوری اوباماست. برای همین ایران به پیروزی او در انتخابات آمریکا امیدوار است.

او می افزاید: هر چند رامنی و اوباما در سیاست های کلی شان نسبت به ایران تجدیدنظر نخواهند کرد و هر دو یک مسیر را خواهند رفت ، اما رامنی یک شخصیت جنگ طلب است که حضور او قطعآً باعث افزایش تنش در منطقه خواهد شد./انتخاب

مطالب مشابه را ببینید!