خانمی که سه شوهر دارد!+عکس

خانمی که سه شوهر دارد!+عکس

این خانم 37 ساله در آستانه ازدواج متوجه شد که یک شوهر در اکوادور و یک همسر نیز در…

زن سه شوهره

 

داشتن یک شوهر هم سخت است چه برسد به خانم آنا وارگاس که سه همسر دارد. 

این خانم 37 ساله در آستانه ازدواج متوجه شد که یک شوهر در اکوادور و یک همسر نیز در مکزیکو دارد.

زمانیکه گواهی شناسائی اش را در اداره ثبت جستجو کرد متوجه شد که 16 سال پیش، این ازدواج ها در این سندها ثبت شده است.
خانم وارگاس و همسر واقعی او در یک شهر دیگر ازدواج کرده بودند درحالیکه دو ازدواج قبلی این خانم به جدایی منجر نشده بود. گواهی شناسائی او نیز دچار مشکل شده بود. او باید مراقب باشد که از این به بعد کسی با نام وی ازدواج نکند!

مطالب مشابه را ببینید!