شجاع ترین زنان جهان +عکس

روزنامه دیلی میلی نوشت: این زنان نترس ترین زنان جهان هستند که حاضر در فاصله 1000 پایی از زمین روی دستان خود راه بروند. خانم سارا تانر، دانیل هاگز و استیلا گالدینگز مانوری ایروبیک و بی نظیری را روی بال های هواپیما از خود نشان دادند. این تیم ورزشی ایروبیک بر روی بال های هواپیما در فاصله 1000 پایی از زمین شروع به حرکات آکروباتیک کرده اند.

زنان شجاع زنان شجاع زنان شجاع

مطالب مشابه را ببینید!