کار زن فقط آرايش کردن براي شوهر است!

تعجب,خبر عجیب,اخبار عجیب

 

استاد فقه دانشگاه اسلامي از نشستن در برابر خانم دكتر “سهيله زين العابدين” محقق امور اسلامي در استوديو شبكه روتانا امتناع كرد و زين العابدين را به داشتن افكاري انحرافی متهم كرد.

به نوشته روزنامه “الحیات” این استاد فقه از دکتر سهیله به علت استفاده از ” عقل و منطق ” در بررسي مطالب نقل شده از فقهاي قرون گذشته انتقاد و او را متهم کرد که بزرگان دين را نادان مي داند، و فقط آنچه را كه عقلش مي پسندد ، مي پذيرد .


دلیل واکنش تند این استاد فقه این بود كه زين العابدين يكي از احكام فقهي غيرقابل قبول را مثال زد و گفت: طبق يكي از احكام فقهي ؛ مرد موظف نیست براي درمان زنش تلاش کند؛ زيرا زن مانند خانه استيجاري است، و اگر جایي از خانه استيجاري خراب شود، مستأجر ملزم به تعمير آن نيست؛ و مرد فقط بايد لوازم آرايشي براي زنش بخرد تا براي شوهرش آرايش كند، ولي درمان و كفن و دفن زن وظيفه شوهر نيست .

استاد فقه دانشگاه اسلامي که نویسنده روزنامه الحیات اشاره ای به نام او نکرده، تلاش كرد كه زين العابدين را وادار كند كه بگويد به ” احاديث وارده در كتاب “بخاري” نيز معترض است چرا که در واقع زين العابدين به يكي از احاديثي كه بخاري نقل كرده، معترض است و آن حديث را ضعيف مي داند.

استاد فقه دانشگاه اسلامي معتقد است كساني كه گفته هاي بزرگان دين را قبول ندارند ، لزوماً دين را نيز قبول ندارند. به عقیده این عالم وهابی افراد بايد به همه مطالب كتب فقهي پايبند باشند، و نبايد به مطالب افرادي غير از بزرگان دين توجه کرده و از عقل و منطق براي درك ميزان تطابق احاديث با نص قرآن كريم استفاده کنند.

“بدریه البشر” نویسنده این مطلب خاطرنشان کرد: من نمي خواهم خبر منقول  ” زن اسير شوهر است ”  يا ” زن برده شوهر است ” را بازگو كنم زيرا كسي كه اين مطالب را بازگو كند ، با برخوردي مشابه برخورد استاد فقه با زين العابدين مواجه خواهد شد؛ ولي مطمئنم كه اگر از استاد فقه بپرسم كه آيا زنش را در صورت مريض شدن به دكتر مي برد يا نه حتما خواهد گفت كه وي را در بهترين بيمارستان بستري خواهد كرد و اگر به استاد فقه بگويم كه در صورت مريض شدن دخترت و امتناع دامادت از بردن دخترت به دكتر نمي گویي كه دامادت چقدر نامرد است؟ و اگر كسي به خواستگاري دخترت بيايد و شرط كند كه دخترت را در صورت مريض شدن به دكتر نخواهد برد ، آيا دخترت را به عقد چنين فردي درمي آوري؟

وی افزود، بدون شک جواب این استاد ” منفی” است؛ بنابراین چرا درحالیکه رسول اكرم (ص) فرموده است كه فقط براي كامل كردن اخلاق نيكو مبعوث شده، بر خلاف اصول انسانيت تفسير مي كند؟!!

بدریه البشر تأکید کرد: آيا قرآن كريم خطاب به مشركاني كه پيرو راه و روش اجداد خود بودند ، نفرموده كه چرا تفكر و تعقل نمي كنيد؛ اين فرموده قرآن نشان مي دهد كه دين دشمن عقل نيست .

مطالب مشابه را ببینید!