بلندترین کیک جهان در چین رکورد زد

این کیک در استان هنان چین در مرکز خرید لویانگ به ارتفاع 8 متر ساخته شد.این کیک از 500 کیلوگرم تخم مرغ ، 260 کیلوگذم آرد ، 100 کیلوگرم میوه و 80 کیلوگرم شکلات تشکیل شده که در آخر وزن کیک نزدیک به دو تن رسید.این کیک در هر طبقه بر روی صفحه های فلزی قرار دارد.

این کیک را 20 سرآشپز به مدت 24 ساعت آماده کردن که توانستند رکورد قبلی گینس که متعلق به کیک 7.8 فرانسوی بود را بزنند.

بعد از ثبت رکورد آشپزان کیک را میان سه هزار نفر پخش کردند.

بزرگترین کیک دنیا

بلندترین کیک جهان

 

مطالب مشابه را ببینید!