10 کشور نخست ثروتمند نفتی جهان

10 کشور نخست ثروتمند نفتی جهان

کشور نفتی

نشریه اقتصادی فوربس در گزارشی، 10 کشور نخست جهان از نظر سرانه ثروت نفت و گاز را معرفی کرد.

در ابتدای این گزارش آمده است هر کشور ثروتمندی از لحاظ منابع نفتی نمی‌تواند، ثروت را به خوبی در میان جمعیت خود توزیع کند؛ درحالی‌که کشورهای کوچک‌تر از لحاظ جمعیتی اغلب در نگاه نخست به نظر ثروتمندترین به نظر می‌آیند اما با بررسی عمیق‌تر سرانه واقعی درآمد، نرخ بیکاری و وضعیت فقر ملی این کشورها، دید بهتری از توزیع ثروت نفتی در این کشورها به دست می‌آید.

در این گزارش، کشور قطر، سومین کشور دارای ذخایر گازی جهان به عنوان ثروتمندترین کشور نفتی جهان نیز شناخته شده است. سرانه ارزش کل ذخایر نفت و گاز این کشور 6.01 میلیون دلار برآورد و نرخ بیکاری آن 0.5 درصد اعلام شده است. از وضعیت فقر در این کشور آماری ارائه نشده است.

در ادامه، کویت به عنوان دومین کشور ثروتمند نفتی با سرانه ارزش کل ذخایر نفت و گاز 4.14 میلیون دلار عنوان شده است. جمعیت این کشور کوچک تقریبا برابر با جمعیت شیکاگو است. نرخ بیکاری در کویت برابر با 2.2 درصد در سال 2004 برآورد شده است.

امارات نیز سومین کشور ثروتمند نفتی جهان نام گرفته است. این گزارش از امارات با عنوان کشوری کوچک اما پر از سوخت یاد کرده است. سرانه ارزش کل ذخایر نفت و گاز این کشور 1.63 میلیون دلار تخمین زده شده است.

بر اساس این گزارش، درحالی‌که 19.5 درصد جمعیت این کشور کوچک زیر خط فقر زندگی می‌کنند، امارات هنوز با مسئله فقر دست و پنجه نرم می‌کند و نرخ بیکاری آن 2.4 درصد عنوان شده است.

سه کشور نخست جهان از لحاظ سرانه کل ذخایر نفت و گاز، کشورهایی کوچک با جمعیت‌های اندک و ذخایر بزرگ انرژی هستند.

فوربس رتبه چهارم کشورهای ثروتمند نفتی را به ترکمنستان با سرانه ارزش کل ذخایر نفت و گازی برابر با 1.54 میلیون دلار در دریای خزر اعطا کرده است.

این گزارش، ترکمنستان را کشوری فقیر با 30 درصد جمعیت زیر خط فقر عنوان کرده است که 60 درصد جمعیت آن بیکار هستند.

بر اساس این گزارش، ونزوئلا با 1.14 میلیون دلار سرانه ارزش کل ذخایر نفت و گاز و نرخ 8 درصدی بیکاری در جایگاه پنجم قرار دارد. 31.6 درصد مردم ونزوئلا زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

به گزارش این نشریه اقتصادی، عربستان ششمین کشور ثروتمند نفتی جهان با سرانه ارزش کل ذخایر نفت و گاز 1.12 میلیون دلار است. نرخ بیکاری در عربستان 10.7 درصد عنوان شده است.

لیبی با 861.101 هزار دلار، کانادا با 565.049 هزار دلار، برونی با 521 هزار دلار و عراق با 515.384 هزار دلار سرانه ارزش کل ذخایر نفت و گاز در رتبه‌های هفتم تا دهم قرار دارند.

نرخ بیکاری  کشورهای ‌ لیبی،‌ کانادا،‌ برونئی و عراق نیز به ترتیب 30 درصد،‌ 7.3 درصد، 2.7 درصد و 16 درصد اعلام شده است. همچنین در لیبی 30 درصد ، در کانادا 9.4 درصد‌، در برونئی 4 درصد و در عراق 25 درصد مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

سرانه ثروت نفت و گاز ایران ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گازی و سومین دارنده ذخایر نفتی جهان کمتر از 350 هزار دلار تخمین زده شده است.

مطالب مشابه را ببینید!