اطلاعات شما در فیس بوک اینجا نگهداری می شود! +عکس

مرکز داده جدید فیس بوک در Lulea سوئد را در تصاویر زیر مشاهده می کنید.این مرکز یکی از شگفت انگیزترین مراکز داده در جهان است.این دیتاسنتر از نیروی جریان آب انرژی تولید می کند و همچنین از سرمای محیط برای خنک نگه داشتن سرورها استفاده می کند.

facebooks data center on the edge of the arctic circle 01 1 Facebook’s New Data Center in Sweden (27 photos)

facebooks data center on the edge of the arctic circle 02 1 Facebook’s New Data Center in Sweden (27 photos)

facebooks data center on the edge of the arctic circle 03 1 Facebook’s New Data Center in Sweden (27 photos)

facebooks data center on the edge of the arctic circle 04 1 Facebook’s New Data Center in Sweden (27 photos)

facebooks data center on the edge of the arctic circle 05 1 Facebook’s New Data Center in Sweden (27 photos)

facebooks data center on the edge of the arctic circle 06 1 Facebook’s New Data Center in Sweden (27 photos)

facebooks data center on the edge of the arctic circle 07 1 Facebook’s New Data Center in Sweden (27 photos)

facebooks data center on the edge of the arctic circle 08 1 Facebook’s New Data Center in Sweden (27 photos)

facebooks data center on the edge of the arctic circle 09 1 Facebook’s New Data Center in Sweden (27 photos)

facebooks data center on the edge of the arctic circle 10 1 Facebook’s New Data Center in Sweden (27 photos)

facebooks data center on the edge of the arctic circle 11 1 Facebook’s New Data Center in Sweden (27 photos)

facebooks data center on the edge of the arctic circle 12 1 Facebook’s New Data Center in Sweden (27 photos)

facebooks data center on the edge of the arctic circle 13 1 Facebook’s New Data Center in Sweden (27 photos)

facebooks data center on the edge of the arctic circle 14 1 Facebook’s New Data Center in Sweden (27 photos)

facebooks data center on the edge of the arctic circle 15 1 Facebook’s New Data Center in Sweden (27 photos)

facebooks data center on the edge of the arctic circle 16 1 Facebook’s New Data Center in Sweden (27 photos)

facebooks data center on the edge of the arctic circle 17 1 Facebook’s New Data Center in Sweden (27 photos)

facebooks data center on the edge of the arctic circle 18 1 Facebook’s New Data Center in Sweden (27 photos)

facebooks data center on the edge of the arctic circle 19 1 Facebook’s New Data Center in Sweden (27 photos)

facebooks data center on the edge of the arctic circle 20 1 Facebook’s New Data Center in Sweden (27 photos)

facebooks data center on the edge of the arctic circle 21 1 Facebook’s New Data Center in Sweden (27 photos)

facebooks data center on the edge of the arctic circle 22 1 Facebook’s New Data Center in Sweden (27 photos)

facebooks data center on the edge of the arctic circle 23 1 Facebook’s New Data Center in Sweden (27 photos)

facebooks data center on the edge of the arctic circle 24 1 Facebook’s New Data Center in Sweden (27 photos)

facebooks data center on the edge of the arctic circle 25 1 Facebook’s New Data Center in Sweden (27 photos)

 

فیس بوک

مطالب مشابه را ببینید!