کلیپ شکسته شدن پای فریدون زندی

در دقیقه ۸۰ بازی الاهلی و المعیذر فریدون زندی قصد داشت به توپ ضربه بزند ولی پایش به ساق پای فوروارد حریف برخورد کرد و به نحو بدی شکست.شبیه به شکسته شدن پای جبرئیل سیسه.

شکسته شدن پای فریدون زندی

مطالب مشابه را ببینید!