مجله تاپ‌ناز‌

آموزش یوگا در دوران قاعدگی زنان +عکس

قاعدگی

آموزش چند حرکت یوگا Yoga برای زنان در زمان قاعدگی

بسیاری از خانم ها  همزمان با چرخه قاعدگی شان در  هر ماه  درد را نیز تجربه می کنند. دردهایی مانند گرفتگی های عضلانی، PMS، درد پشت، خستگی، سر درد و دیگر علائم ناخوشایند پدیدار می شود. حرکات یوگا برای دوران قاعدگی یک پیشنهاد عالی است چرا که به رفع بسیاری از این علائم ناخوشایند کمک می کند. تعدادی از حرکات یوگا که در زیر آمده است را برای به دست آوردن آرامش امتحان کنید.
۱-حرکت  Bound Angel

 

یوگا,دوران قاعدگی,تمرینات یوگا در دوران قاعدگی

این حرکت به تقویت جریان قاعدگی به سمت پایین و به سمت خارج بدن کمک می کند. این حرکت سطح پایین لگن خاصره را باز می کند و می تواند به کاهش درد ایجاد شده توسط قاعدگی از طریق افزایش جریان خون در این قسمت کمک می کند.
۲-حرکت بچه ها  Balasana

 

یوگا,دوران قاعدگی,تمرینات یوگا در دوران قاعدگی

این حرکت، حرکتی پر از آرامش است که به کاهش درد ناشی از گرفتگی های عضلانی کمک می کند. در این حرکت آرام بگیرید تا گرفتگی عضلات کم شود یا به طور کامل از بین برود.
۳-حرکت تعظیم   Dhanurasana

 

یوگا,دوران قاعدگی,تمرینات یوگا در دوران قاعدگی

این حرکت در سطح پایین شکم فشار آورده و باعث ایجاد کشش می شود. و به رفع گرفتگی عضلات رحمی کمک می کند. شما حتی می توانید در این حرکت به آرامی به سمت جلو و عقب نوسان داشته باشید.
 ۴-حرکت کبری Bhujangasana

 

یوگا,دوران قاعدگی,تمرینات یوگا در دوران قاعدگی

 

این حرکت باعث افزایش جریان خون در ناحیه لگن خاصره می شود و همچنین به تنظیم دوره قاعدگی و به توقف درد کمر کمک می کند.
۵-خم شدن به سمت جلو   Paschimottanasana

 

یوگا,دوران قاعدگی,تمرینات یوگا در دوران قاعدگی

گفته شده این حرکت به تنظیم خونریزی های داخل رحم از طریق تحریک تخمدان ها و رحم کمک می کند. این حرکت به بهبود علائم ناراحت کننده کمک می کند.
۶-حرکت آزاد سازی باد    Pavanamuktasana

 

یوگا,دوران قاعدگی,تمرینات یوگا در دوران قاعدگی

 

این حرکت بر روی شکم فشار وارد کرده و به هم فشرده شدن و آزاد شدن عضلات، کاهش گرفتگی عضلات کمک می کند. همچنین به آزاد سازی گازهای اضافی که ممکن است در دوران قاعدگی زنان بوجود آید کمک می کند.
۷-حرکت گربه/گاو  Marjaryasana/Bitilasana

 

یوگا,دوران قاعدگی,تمرینات یوگا در دوران قاعدگی

این حرکت ترکیبی با هم انجام می شود تا به شل شدن نخاع کمک کند و حرکت شکم به کاهش گرفتگی عضلات کمک می کند.
۸-حرکت جسد Savasana

 

یوگا,دوران قاعدگی,تمرینات یوگا در دوران قاعدگی

 

این حرکت بایستی در آخر تمرینات انجام شود تا به طور کامل آرام شوید. اجازه دهید تا بدن و ذهنتان به آرامش و با بهبودی دوباره وارد شود. زمانی را دراین حرکت برای خودتان صرف کنید.

مطالب مشابه را ببینید!