مجله تاپ‌ناز‌
نورپردازی کابینت های آشپزخانه

نورپردازی کابینت های آشپزخانه (انواع روشهای روشن کردن فضای آشپزخانه)

نورپردازی در آشپزخانه تنها به روشنایی محدود نمی‌شود، بلکه هنر آفرینش فضایی دعوت‌کننده و کاربردی است. کابینت‌ها، به‌عنوان قلب تپنده هر آشپزخانه، با نورپردازی صحیح می‌توانند جلوه‌ای بی‌نظیر پیدا کنند. …