آیا پل حضرت موسی را دیده اید؟! + تصاویر

داستان شکافته شدن آب به دست حضرت موسی را همه ما شنیده ایم.او دریا را شکافت و قومش بر روی خشکی وسط دریا قدم گذاشتند و به ان طرف دریا رسیدند.

شما هم می توانید این حس را تجربه کنید فقط کافی است از روی این پل جالب رد شودید.

این پل یادبود فورت دی رور است که در طی بازسازی قلعه هلندی قرن هفدهم در میان خندق محافظ ساخته شده است.

پل حضرت موسی

پل حضرت موسی

پل حضرت موسی

پل حضرت موسی

پل حضرت موسی

پل حضرت موسی

پل حضرت موسی

پل حضرت موسی

پل حضرت موسی

پل حضرت موسی

پل حضرت موسی

مطالب مشابه را ببینید!