اگر ادرارتان را نگه دارید به این بلای وحشتناک دچار می شوید!

نگه داشتن ادرار و دیر ادرار کردن باعث عوارض و تهدیدهایی برای بدن شما می شود و سلامتی را به خطر می اندازد.

 

خطرات نگه داشتن ادرار برای لگن و مثانه و سلامت بدن

یکی از مشکلات و عادات خطرناکی که برخی دچار هستند نگاه داشتن ادرار است که در کودکان بیشتر دیده می شود. در ادامه مطالعات و بررسی های قبلی که برای اثبات عوارض نگاه داشتن ادرار در مثانه انجام شده بود در این بخش به یکی از جدی ترین خطرات این عادت نامناسب خواهیم پرداخت. محققان می گویند که مقاومت در برابر نیاز به ادرار کردن باعث تضعیف عضلات کف لگن شده که کارشان پوشاندن و محکم نگه داشتن مثانه است تا زمانی که آمادگی ادرار داشته باشید. عضلات تنگ کننده بیرونی مجرای پیشابی – در واقع یکی از عضلات کف لگن – مجرای ادراری و دهانه مثانه را تحت پوشش قرار می دهد. این عضله همراه با سایر عضلات از ترشح مایع داخل مثانه که ممکن است به خاطر سرفه یا عطسه یا خنده یا پریدن به بیرون بریزد، پیشگیری می کند.

اگر ادرارتان را نگه دارید به این بلای وحشتناک دچار می شوید!

عوارض نگه داشتن ادرار برای ماهیچه های لگن

ادرار در داخل بدن چه مسیری را طی می کند
در اطراف مثانه اندام های مختلفی وجود دارد که دستگاه ادراری را شکل می دهد از جمله دو کلیه، دو میزنای، دو عضله تنگ کننده میزراهی و میزراه. ادرار آهسته از کلیه ها حرکت کرده و به وسط دو مجرای عضلانی که میزنای نام دارد هدایت می شود. میزنای ها مسئول حمل ادرار به سمت پائین و به مثانه هستند.
عضله مثانه – در واقع دیواره بافتی در مثانه – باعث شل شدن مثانه شده و آن را قادر می سازد تا به مانند یک بالن پُر شود. بنابراین، زمانی که مثانه پُر می شود، این عضله منقبض شده و عضله تنگ کننده داخلی میزراهی به طور خودکار و غیرارادی باز می شود و ادرار خارج می گردد.

نگه داشتن ادرار چه بلایی سر مثانه می آورد

زمانی که ادرار وارد میزراه می شود، توقف کوتاهی در عضله تنگ کننده بیرونی میزراه خواهد داشت که بیشتر شبیه یک ضربه است. وقتی ادرار را نگه داشته یا به تعویق می اندازیم، در واقع این عضله را بسته نگه می داریم؛ زمانی که می خواهیم ادرار کنیم با اراده دریچه های مربوطه را باز می کنیم. گیرنده های کششی در داخل لایه های عضله مثانه سیگنال هایی را در امتداد عصب ها به ناحیه خاجی ستون فقرات فرستاده و همین مسبب انتشار سیگنال شل کننده است که باعث می شود به مثانه بازگردد. این کار فشار مثانه را زیاد کرده و متوجه می شویم که مثانه پُر شده است و باعث می شود تا عضله تنگ کننده داخلی میزراه به طور همزمان باز شود.
نگه داشتن ادرار برای مدت طولانی باعث می شود تا ادرار خیلی سریع خارج شده و یا با پوشش ضعیف عضلانی، ادرار کردن صورت بگیرد که این می تواند عضلات کف لگن را به مرور ضعیف کرده و یا بیش از حد از آنها کار بکشد. این کار به بیش فعالی کف لگن، درد مثانه، بی تابی ادراری منتهی می شود.

بلای دردناکی که با نگه داشتن ادرار مبتلا می شوید

مطالب مشابه را ببینید!