دوچرخه از جنس چوب هم ساخته شد + تصاویر

این پسر 16 ساله که جو هارمون دارد, دوچرخه از جنس چوب ساخته است.

دوچرخه چوبی

 

هدف اصلی او ساخت ماشین از چوب است به همین منظور ابتدا ایده اش را بر روی دوچرخه پیاده کرده است.زیرا دوچرخه مکانیزم ساده تری دارد و همچنین آزمایش خوبی برای مقاومت قطعات به شمار می رود.

مشکل اصلی او قطعاتی است که نیرو را انتقال می دهند مانند زنجیر.

دوچرخه چوبی

دوچرخه چوبی

دوچرخه چوبی

دوچرخه چوبی

دوچرخه چوبی

 

مطالب مشابه را ببینید!