زیباترین تصاویر از قاره آفریقا (سری 2)

این تصاویر زیبای آفریقا را جورج  استنمتز عکس برداری کرده است.

برای دیدن سری 1 اینجا کلیک کنید

قاره آفریقا

قاره آفریقا

 

قاره آفریقا
قاره آفریقا

 

قاره آفریقا
قاره آفریقا
قاره آفریقا
قاره آفریقا
قاره آفریقا
قاره آفریقا
قاره آفریقا
قاره آفریقا
قاره آفریقا
قاره آفریقا
قاره آفریقا

 

قاره آفریقا
قاره آفریقا
قاره آفریقا
قاره آفریقا

 

قاره آفریقا
قاره آفریقا
قاره آفریقا
قاره آفریقا

 

نوشته های مشابه