مکان ترسناک گردشگری در کانادا +عکس

این مکان در کوهستان های کشور کانادا به یکی از مکان های دلهره آور و ترسناک کانادا تبدیل شده است.این مکان که به نام طبقه شیشه ای بیش از 918 فوت ارتفاع دارد، باعث شده است که کمتر کسی جرات پیدا کند، پا روی این طبقه بگذارد.

مکان ترسناک گردشگری در کانادا
مکان ترسناک گردشگری در کانادا

مکان ترسناک گردشگری در کانادا
مکان ترسناک گردشگری در کانادا
مکان ترسناک گردشگری در کانادا
مکان ترسناک گردشگری در کانادا
مطالب مشابه را ببینید!