نگاهی به هتل های شگفت انگیز کاملا یخی

هتل یخی

هر سال تیم Iglu-Dorf در روستاهای حاشیه کوههای آلپ و پیرنه دست به ساخت این هتلها می زند.ساخت این هتل ها از ابتدای زمستا شروع می شود و حدود سه هزار تن برف لازم دارد.
این هتل راهروهای تو در تو، تونل ، اتاق و حتی استخر نیز دارد.
در دیواره های داخلی این هتل با تراشیدن برف و یخ شکل های زیبایی را پدید آورده اند.

هتل اسکیمو

igludorf04

هتل های شگفت انگیز کاملا یخی

هتل های شگفت انگیز کاملا یخی

هتل های شگفت انگیز کاملا یخی

هتل های شگفت انگیز کاملا یخی

هتل های شگفت انگیز کاملا یخی

هتل های شگفت انگیز کاملا یخی

هتل های شگفت انگیز کاملا یخی

هتل های شگفت انگیز کاملا یخی

هتل های شگفت انگیز کاملا یخی

هتل های شگفت انگیز کاملا یخی

 

 

مطالب مشابه را ببینید!