صحنه ای بسیار جالب و نادر از طبیعت

پلنگی گرسنه در آفریقای جنوبی برای سیر کردن شکمش با مهارتی خاص به پرندگان حمله می کند.

حیات وحش

شکار ببر

شکار

حیات وحش

نوشته های مشابه