مجله تاپ‌ناز‌

صحنه ای بسیار جالب و نادر از طبیعت

پلنگی گرسنه در آفریقای جنوبی برای سیر کردن شکمش با مهارتی خاص به پرندگان حمله می کند.

حیات وحش

شکار ببر

palang topnaz 3

شکار

حیات وحش

palang topnaz 6

مطالب مشابه را ببینید!