عکسهایی غم انگیز از زنان قربانی اسیدپاشی

عکس های وحشتناک از چهره زنانی که مورد هجوم اسیدپاشی قرار گرفته اند

متاسفانه در کشورهای جهان سومی پدیده اسیدپاشی اتفاق غریبی نیست.اسیدپاشی راهی شده است برای انتقام های بیجا و بی اساس برای جوانان این کشورها.بیشتر این اسیدپاشی ها به دست خواستگاران سمج انجام شده است.

دیدن این تصاویر را به کودکان و زنان باردار توصیه نمی کنیم.

ایروم سعید 30 ساله به دلیل پاسخ منفی به درخواست ازدواج مورد هجوم شخص خواستگار قرار گرفت و پشت شانه کمر و صورتش سوخت و یک چشمش هم نابینا شد.او تا به حل 25 جراحی پلاستیک کرده است.

قربانیان اسیدپاشی

شمیم اختر دخر 18 ساله هم به دست سه پسر مورد تجاوز قرار گرفت و در پایان روی صورتش اسید پاشیدند.او ده بار تحت عمل جراحی پلاستیک قرار گرفته است.

قربانیان اسیدپاشی

نجف سلطانه یکی از مظلوم ترین قربانیان اسیدپاشی است.نجف که هم اکنون 16 سال دارد در سن 5 سالگی موقعی که خواب بود پدرش به روی صورتش اسید پاشید و صورتش را سوزاند.دلیل این کار پدرش این بود که به دختر داشتن علاقه ای نداشت و نمی خواست دختر داشته باشد.این سوختگی بقدری شدید است و در چهره اش خوردگی ایجاد کرده است که واقعا اطرافیانش از چهره اش می ترسند.پس از آن حادثه نجف نزد بستگانش زندگی اش را ادامه میدهد.او 15 بار تحت عمل جراحی پلاستیک قرار گرفته است.

اسیدپاشی

شهناز عثمان به دلیل اختلاف خانوادگی مورد هجوم اسیدپاشی قرار گرفت و تا به حال 10 بار زیر تیغ جراحی رفته است.

قربانی اسیدپاشی

شهناز بی بی 35 ساله حدود ده سال پیش توسط یکی از بستگان به دلیل اختلاف خانوادگی با اسید سوزانده شد.او به دلیل فقر تا به حال درمان نداشته است.

قربانی اسیدپاشی

کانوال کایوم 26 ساله به دلیل جواب رد دادن به یک مرد با اسید سوزانده شد.او نیز به دلیل فقر توانایی درمان ندارد.

زنان قربانی اسید پاشی

منیره آصف 23 ساله هم به دلیل جواب رد دادن به خواستگارش مورد هجوم قرار گرفت.او 7 بار تحت عمل قرار گرفته.

قربانی اسید پاشی

بشرا شاری 39 ساله 5 سال پیش به دلیل اینکه درخواست طلاق داده بود از همسرش، توسط وی سوزانده شد.او 25 بار تحت عمل جراحی پلاستیک قرار گرفته است.

صورت سوخته شده

ممانا خان 21 ساله هم به دست بستگاناش و بر سر اختلاف خانوادگی سوزانده شد.او 21 بار جراحی پلاستیک شده است.

اسیدپاشی

زینب بی بی 17 ساله هم توسط خواستگارش مورد هجوم قرار گرفته و چنید بار تحت عمل قرار گرفته است.

قربانیان اسیدپاشی

نیلا فرهت 19 ساله هم به دلیل جواب رد دادن به خواستگارش سوزانده شد.

اسیدپاشی

سیرا لیاقت 26 ساله هم خواستگاری داشت که پدر و مادرش او را پذیرفته بودند ولی خودش قبول نمیکرد به همین دلیل مورد هجوم اسیدپاشی خواستگارش قرار گرفت.او 9 بار عمل شده است.عکس او را در 15 سالگی مشاهده می کنید.

صورت سوخته شده

عکس های غم انگیز و ترسناک از صورت سوخته شده زنان با اسید

مطالب مشابه را ببینید!