مجله تاپ‌ناز‌

حیوانات عاشق این نوع حیوان جالب هستند! +تصاویر

کاپی پارا حیوانی جالب است ترکیبی از موش و خوک و حتی کروکدیل که حیوانات دیگر عاشقش هستند و بسیار به او نزدیک می شوند!
چرا حیوانات انقدر کاپیبارا (برگچه خوار) ها را دوست دارند؟ تصاویر زیر شاهد این هستند که حیوانات دیگر عاشق این هستند که با این موجود اجتماعی که ترکیبی از موش و خوک و حتی کروکدیل می باشد، ارتباط برقرار کنند و از آنها آویزان شوند. شاید به این دلیل باشد که آنها موجودات بسیار اجتماعی هستند و همیشه در گروه های 10، 20 تایی و یا حتی 100تایی زندگی می کنند. این موجود دوست داشتنی بزرگترین جونده جهان است و تا 134 سانتیمتر طول و 66 کیلوگرم وزن، رشد می کند. این حیوان نیمه آبزی بومی آمریکای جنوبی است و ترجیح می دهد نزدیک به آب زندگی کند. درواقع آنها شناگران فوق العاده ای هستند و می توانند تا 5 دقیقه در زیر آب بمانند تا از دست شکارچیان فرار کنند. شما در این باره چه فکر می کنید؟
حیوانات عاشق این نوع حیوان جالب هستندحیوانات عاشق این نوع حیوان جالب هستندحیوانات عاشق این نوع حیوان جالب هستندحیوانات عاشق این نوع حیوان جالب هستندحیوانات عاشق این نوع حیوان جالب هستندحیوانات عاشق این نوع حیوان جالب هستندحیوانات عاشق این نوع حیوان جالب هستندحیوانات عاشق این نوع حیوان جالب هستندحیوانات عاشق این نوع حیوان جالب هستندحیوانات عاشق این نوع حیوان جالب هستندحیوانات عاشق این نوع حیوان جالب هستند

تصاویر حیوانی با مزه که حیوانات عاشقش هستند

مطالب مشابه را ببینید!