عکس های بازیگران سریال عشق اورژانسی

معرفی بازیگران سریال عشق اورژانسی و عکس بازیگران این سریال

عکس های سریال عشق اورژانسی, بازیگران سریال عشق اورژانسی, عکس های سینان و نیسان, عکس آسومان و ترکان

Serhat Teoman بازیگر نقش دکتر سینان

Duygu Yetiş بازیگر نقش نیسان

 

Sinem Uçar بازیگر نقش آسومان

 

Derya Alabora بازیگر نقش تورکان

Serkan Öztürk بازیگر نقش مالک در سریال عشق اورژانسی

 

Serenay Aktaş بازیگر نقش زینب

 

Belit Özukan بازیگر نقش ملک

 

Sertan Erkaçan بازیگر نقش عابدین

مطالب مشابه را ببینید!