مجله تاپ‌ناز‌

حیواناتی باهوش که با نقاشی مشهور شدند + عکس

این شامپانزه کنگویی با نقاشی های خود توانست مشهوریت و ثروت را به دست آورد.این شامپانزه بیش از 400 نقاشی کشید که تا سال 2005 به فروش رفتند.البته این شامپانزه در سال 1964 در سن 10 سالگی در گذشت.

شامپانزه نقاش

فیلهای نقاش در تایلند که به وسیله هنرمندان آمریکایی و تایلندی آموزش داده شدند.این فیل ها نقاشی هایی شبیه به شاخ و برگ درختان می کشیدند.

فیل نقاش

این پلنگ راه راه آمریکایی در شهر فینیکس اریزونا یک نابغه و یک حیوان نادر نقاش است.این حیوان نقاشی های عجیبی را با پاهای جلویی اش می کشد.برخی اعتقاد دارند که در زمان مصر باستان از پنجه گربه برای مهر کردن نامه ها استفاده می کردند.

پلنگ نقاش

حیوانات هنرمند

حیوانات هنرمند

حیوانات نقاش

حیوانات نقاش

 

مطالب مشابه را ببینید!