چرا تمایل ازدواج در دختران کم شده است؟

در حال حاضر شاهد افزایش سن ازدواج در بین جوانان کشور به خصوص در دختران هستیم.

ادامه تحصیل مهمترین دلیل عدم ازدواج از سوی دختران است به طوری که از عوامل اثرگذار در افزایش سن ازدواج از سوی دختران افزایش سطح تحصیلی دختران و پس از آن اشتغال و توانایی کسب درآمد توسط آن هاست عوامل اقتصادی و معیشتی نیز در سن ازدواج تاثیر به سزایی دارد.

یافتن شغل مناسب و امکانات رفاهی جهت شروع زندگی مشترک، کسب درآمد توسط زنان و بی نیازی آن ها از مردان در افزایش سن ازدواج و تاخیر در سن ازدواج تاثیر بسزایی دارد.

ازدواج

همچنین باید گفت اکثریت پسران به برگزاری مراسم ساده و کوچکی در یک سالن و جشن معمولی تمایل دارند این در حالی است که میزان تمایل به انجام مراسم عروسی در یک سالن مجلل هتل درجه یک،‌ماشین لوکس و لباس عروس آن چنانی و سالن آرایش به نام و … در نظر دختران امروزی توقع به شمار می رود که وظیفه ای از سوی آقای داماد است همین امور باعث افزایش میزان سخت گیری در دختران نسبت به پسران شده تا جایی که خیلی از دختر خانم ها برای انتخاب همسر خود معیارهایی را در نظر می گیرند که شاید یک پسر این معیارها را در نظر نگیرد.

اخلاق، رفتار، هم فکر و هم طراز بودن عقاید خانواده ها از جمله معیارهای پسران برای ازدواج است این در حالی است که از سوی دختران معیارهایی مانند سطح تحصیلات، شغل و …. از اولویت هاست.

محمدتقی حسن زاده رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان در این خصوص می گوید: عدم تمایل دختران به ازدواج بیش از همه نبودن مورد مناسب، توقعات بالا و ادامه تحصیل است.
طبق آمارها ۴۹٫۵ درصد از پسران ۱۵ تا ۲۹ سال شرایط خود را برای ازدواج مناسب نمی بینند اما از میان دختران در همین سن تنها ۲۲ درصد آمادگی ازدواج را ندارند و مهمترین دلیل عدم ازدواج از سوی این آمار بالا بودن میزان توقعات است.

مطالب مشابه را ببینید!