آلت موسیقی که موجب مرگ بتهوون شد + تصاویر

آلت موسیقی که موجب مرگ بتهوون شد + تصاویر

هارمونیکای شیشه ای اکنون به هیچ وجه توسط ارکسترهای سمفونی استفاده نمی شود و حتی در بسیاری از کشورهای اروپایی استفاده از آن ممنوع اعلام شده است.

علت ممنوع شدن استفاده از هارمونیکای شیشه ای آنست که این آلت اصواتی با شدتی کمتر از ۴۰ هزار هرتز تولید می کنند که می تواند توازن بین دو گوش انسان را به هم ریخته و در بدن اختلالات روانی ایجاد کند.
بسیاری معتقدند که علت مجنون شدن بتههون در سنین پایانی عمرش نیز به خاطر نگارش قطعه های موسیقیایی برای این آلت خطرناک بوده است.
هم اکنون هارمونیکای شیشه ای را تنها می توانید در موزه ها پیدا کنید.
بتهوون
بتهوون بتهوون
مطالب مشابه را ببینید!