این دو خواهر همه را شگفت زده کرده اند +تصاویر

ابیگل و بریتنی دو خواهری هستند که 7 مارس 1990 متولد شدند.آنها بدن مشترک با سرهای جداگانه دارند.البته قلب، معده، ستون فقرات و نخاعشان جداگانه است.

جالب اینکه هر کدام از این دو خواهر اختیار نیمی از بدن را دارند به این صورت که هر کدام اختیار یک پا و یک دست دارند.در اعمال فیزیکی روزمره مثل راه رفتن و شنا کردن این دو خواهر خودشان را با شرایط تظبیق داده اند و با هم هماهنگ شده اند.این دو خواهر حتی رانندگی می کنند.

خواهران دوقلو
خواهران دوقلو

خواهران دوقلو
خواهران دوقلو
خواهران دوقلو
خواهران دوقلو
خواهران عجیب
خواهران عجیب
خواهران عجیب
خواهران عجیب
خواهران عجیب
خواهران عجیب
خواهران عجیب
خواهران عجیب
خواهران عجیب
خواهران عجیب
خواهران عجیب
خواهران عجیب

منبع : تاپ ناز

مطالب مشابه را ببینید!