گردشگری، تفریحی
سرگرمی, فیلم, سریال

عکس های دختر 17 ساله زیباترین سوپر مدل جهان

این دختر یک مدل 17 ساله است. او چهره فوق العاده جذابی دارد و بخاطر فرم لبها و فاصله بین دندانهایش همه او را میشناسند. لیندی ویکسون اهل شهر آرکانزاس است و از 10 سالگی وارد دنیای مد شد. وی در نمایشهای مد پاییز و زمستان 2011 شرکت داشته استو از آژانس مد ماریلین به دنیای مد معرفی شده است. این دختر زیبا متولد 12 آپریل سال 1994 است.

عکس های سوپر مدل زیبای 17 ساله زیبا

این دختر یک سوپر مدل 17 ساله است. او چهره فوق العاده جذابی دارد و  بخاطر فرم لبها و فاصله بین دندانهایش همه او را میشناسند.

لیندی ویکسون اهل شهر آرکانزاس است و از 10 سالگی وارد دنیای مد شد. وی در نمایشهای مد پاییز و زمستان 2011 شرکت داشته استو از آژانس مد ماریلین به دنیای مد معرفی شده است. این دختر زیبا متولد 12 آپریل سال 1994 است.

بیشتر : عکس های زیباترین مدل خردسال جهان

همچنین : عکس های دختر 14 ساله کاپ برگر سوپر مدل زیبا روی جلد مجله

این دختر یک مدل 17 ساله است. او چهره فوق العاده جذابی دارد و بخاطر فرم لبها و فاصله بین دندانهایش همه او را میشناسند. لیندی ویکسون اهل شهر آرکانزاس است و از 10 سالگی وارد دنیای مد شد. وی در نمایشهای مد پاییز و زمستان 2011 شرکت داشته استو از آژانس مد ماریلین به دنیای مد معرفی شده است. این دختر زیبا متولد 12 آپریل سال 1994 است. این دختر یک مدل 17 ساله است. او چهره فوق العاده جذابی دارد و بخاطر فرم لبها و فاصله بین دندانهایش همه او را میشناسند. لیندی ویکسون اهل شهر آرکانزاس است و از 10 سالگی وارد دنیای مد شد. وی در نمایشهای مد پاییز و زمستان 2011 شرکت داشته استو از آژانس مد ماریلین به دنیای مد معرفی شده است. این دختر زیبا متولد 12 آپریل سال 1994 است.

همچنین : عکس های دختران سوپر نینجای ایرانی! (فیلم)

این دختر یک مدل 17 ساله است. او چهره فوق العاده جذابی دارد و بخاطر فرم لبها و فاصله بین دندانهایش همه او را میشناسند. لیندی ویکسون اهل شهر آرکانزاس است و از 10 سالگی وارد دنیای مد شد. وی در نمایشهای مد پاییز و زمستان 2011 شرکت داشته استو از آژانس مد ماریلین به دنیای مد معرفی شده است. این دختر زیبا متولد 12 آپریل سال 1994 است.


این دختر یک مدل 17 ساله است. او چهره فوق العاده جذابی دارد و بخاطر فرم لبها و فاصله بین دندانهایش همه او را میشناسند. لیندی ویکسون اهل شهر آرکانزاس است و از 10 سالگی وارد دنیای مد شد. وی در نمایشهای مد پاییز و زمستان 2011 شرکت داشته استو از آژانس مد ماریلین به دنیای مد معرفی شده است. این دختر زیبا متولد 12 آپریل سال 1994 است. این دختر یک مدل 17 ساله است. او چهره فوق العاده جذابی دارد و بخاطر فرم لبها و فاصله بین دندانهایش همه او را میشناسند. لیندی ویکسون اهل شهر آرکانزاس است و از 10 سالگی وارد دنیای مد شد. وی در نمایشهای مد پاییز و زمستان 2011 شرکت داشته استو از آژانس مد ماریلین به دنیای مد معرفی شده است. این دختر زیبا متولد 12 آپریل سال 1994 است. این دختر یک مدل 17 ساله است. او چهره فوق العاده جذابی دارد و بخاطر فرم لبها و فاصله بین دندانهایش همه او را میشناسند. لیندی ویکسون اهل شهر آرکانزاس است و از 10 سالگی وارد دنیای مد شد. وی در نمایشهای مد پاییز و زمستان 2011 شرکت داشته استو از آژانس مد ماریلین به دنیای مد معرفی شده است. این دختر زیبا متولد 12 آپریل سال 1994 است. این دختر یک مدل 17 ساله است. او چهره فوق العاده جذابی دارد و بخاطر فرم لبها و فاصله بین دندانهایش همه او را میشناسند. لیندی ویکسون اهل شهر آرکانزاس است و از 10 سالگی وارد دنیای مد شد. وی در نمایشهای مد پاییز و زمستان 2011 شرکت داشته استو از آژانس مد ماریلین به دنیای مد معرفی شده است. این دختر زیبا متولد 12 آپریل سال 1994 است. این دختر یک مدل 17 ساله است. او چهره فوق العاده جذابی دارد و بخاطر فرم لبها و فاصله بین دندانهایش همه او را میشناسند. لیندی ویکسون اهل شهر آرکانزاس است و از 10 سالگی وارد دنیای مد شد. وی در نمایشهای مد پاییز و زمستان 2011 شرکت داشته استو از آژانس مد ماریلین به دنیای مد معرفی شده است. این دختر زیبا متولد 12 آپریل سال 1994 است. این دختر یک مدل 17 ساله است. او چهره فوق العاده جذابی دارد و بخاطر فرم لبها و فاصله بین دندانهایش همه او را میشناسند. لیندی ویکسون اهل شهر آرکانزاس است و از 10 سالگی وارد دنیای مد شد. وی در نمایشهای مد پاییز و زمستان 2011 شرکت داشته استو از آژانس مد ماریلین به دنیای مد معرفی شده است. این دختر زیبا متولد 12 آپریل سال 1994 است. این دختر یک مدل 17 ساله است. او چهره فوق العاده جذابی دارد و بخاطر فرم لبها و فاصله بین دندانهایش همه او را میشناسند. لیندی ویکسون اهل شهر آرکانزاس است و از 10 سالگی وارد دنیای مد شد. وی در نمایشهای مد پاییز و زمستان 2011 شرکت داشته استو از آژانس مد ماریلین به دنیای مد معرفی شده است. این دختر زیبا متولد 12 آپریل سال 1994 است. این دختر یک مدل 17 ساله است. او چهره فوق العاده جذابی دارد و بخاطر فرم لبها و فاصله بین دندانهایش همه او را میشناسند. لیندی ویکسون اهل شهر آرکانزاس است و از 10 سالگی وارد دنیای مد شد. وی در نمایشهای مد پاییز و زمستان 2011 شرکت داشته استو از آژانس مد ماریلین به دنیای مد معرفی شده است. این دختر زیبا متولد 12 آپریل سال 1994 است.
این دختر یک مدل 17 ساله است. او چهره فوق العاده جذابی دارد و بخاطر فرم لبها و فاصله بین دندانهایش همه او را میشناسند. لیندی ویکسون اهل شهر آرکانزاس است و از 10 سالگی وارد دنیای مد شد. وی در نمایشهای مد پاییز و زمستان 2011 شرکت داشته استو از آژانس مد ماریلین به دنیای مد معرفی شده است. این دختر زیبا متولد 12 آپریل سال 1994 است. این دختر یک مدل 17 ساله است. او چهره فوق العاده جذابی دارد و بخاطر فرم لبها و فاصله بین دندانهایش همه او را میشناسند. لیندی ویکسون اهل شهر آرکانزاس است و از 10 سالگی وارد دنیای مد شد. وی در نمایشهای مد پاییز و زمستان 2011 شرکت داشته استو از آژانس مد ماریلین به دنیای مد معرفی شده است. این دختر زیبا متولد 12 آپریل سال 1994 است. این دختر یک مدل 17 ساله است. او چهره فوق العاده جذابی دارد و بخاطر فرم لبها و فاصله بین دندانهایش همه او را میشناسند. لیندی ویکسون اهل شهر آرکانزاس است و از 10 سالگی وارد دنیای مد شد. وی در نمایشهای مد پاییز و زمستان 2011 شرکت داشته استو از آژانس مد ماریلین به دنیای مد معرفی شده است. این دختر زیبا متولد 12 آپریل سال 1994 است.

عکس های دختری زیبا که سوپر مدلی معروف است


مطالب داغ

مطالب جدید

 • بدک نیست.

 • عروسک …واقعا زیباترین مدل جهانی

  • مطمئنی؟

  • سلام.
   سلیقه نسبیه واونی که میگه این دخترزشته دلیل قانع کننده ای نیست که بگی حسوده!دقت کنید.شاید ازنظرخیلیامن حسودوبخیل باشم اما نظر مردم برای من مهم نیست تروخداببینیدلبش خیلی اعصاب خردکنه.ولی توجه داشته باشیدیکی ازملاک های خشگلی صورت گردوپهنی صورت و بینی کوچیکه.شایداگه این دخترصورتش لاغربشه چشماش وزغی به نظربیادیااینکه لبش اصلا باصورتش تناسب نداشته باشه.به هرحال این دخترصورت پهنی نداره وصورتش کاملاباریکه! اگه لیندی چاقی وتپلی صورتش رانگه داردوچاق ترولاغرتر نشه صورتش میتونه قشنگ بشه…چون خیلی سفیده ورنگ چشمش یخی واهنیه قیافش یخه.شایداگه رنگ چشمش خاکستری بودقشنگتربود…خلاصه شایدناتاشاحرصش گرفته باشه ولی به نظرمن هم لیندی درمجموع:سرد.معمولی وجذاب وجدیه…….

 • سومین عکس قشنگه

 • اثلا قشنگ نیست

  • خیلی هم زیباست شما حسودین
   قیافه خودتونو تو آینه ببینید

   • اگه اینها خوشگلا پس من فرشته ام.

   • سحر جون چقد سریع خودتو میفروشی بجای اینکه از این دختریکه ایکبیری دفاع کنی حواست به خودت باشه چون تو هم ایرونی
    درسته ایرنیا ارایش میکنند ولی اینم شنیدی که میگن ترو خشک باهم میسوزن
    پس ندیده قضاوت نکن شاید خیلی از ایرانیا هم باشن که بدون ارایش زیبا باشن
    این دختر بقول خودشون 17 ساله هم خیلی ارایشو گریم داشته که به اینجا رسیده نکنه میخوای بگی اون رژ قرمزشم مال رنگ لبشه خخخخخخ از من به تو نصیحت اینا رو جدی نگیر معلومه خیلی روت تاثیر گذاشته

  • خیلی هم زیباست

 • خیلی زشته با اون لبای زنبور زدش مگه این که پسرا بگن که این اتیغه خوشگله

 • خیلی هم. زشته دختر های ایران خیلی قشنگ ترن ولی متاسفانه به خاطر پوشش مسخره ای ک دارن خیلی زشت جلوه میکنن.

  • زیباترین مدل جهانی مانند عروسکه
   معصومه دخترای ایروونی حجاب هم نداشتند شبیه عنترند هههههه دخترای ایروونی جلفند با هفت قلم ارایش کردن که هنر نیست این دختره خودش زیباست

   • این دختر خیلی خوشگله …اما نکته مهم این هست که تو همه کشورهای دنیا آدم زشت و خوشگل و خیلی خوشگل و خیلی زشت وجود دارن و اینکه در کل بگیم مردم یه کشور کلا زشتن یا کلا زیبان خیلی اشتباه و مسخره هست حتی بعضی وقت ها تو یک خانواده میبینیم مثلا یک خواهر خیلی خوشگله یک خواهر زشت یا مادر پدر زشتن بچه خوشگل.پس این قانون تو یک خانواده و فامیل صادق نیست که همه زشت باشن یا همه خوشگل چه برسه به یک کشور با اون همه وسعت و جمعیت… در ضمن ناتاشا خانم که میگی همه دخترهای ایران زشت و عنترن حتما خودت خیلی زشت و عنتر هستی و همه اطرافیانت خیلی زشت و عنترن که فکر میکنی همه ی دخترای ایران عنترن…نه عزیزم اگه خودت و دخترهای اطرافت جزو آدم های خیلی زشت این کشورین دلیل بر این نیست که همه دخترهای ایران عنترن برعکس دخترهایی تو ایران داریم که از این خانم هم خوشگلترن…من به شخصه تو دانشگاهمون 5 تا دختر دیدم که از این خانم خوشگلترن چه برسه تو کل ایران…چون تو ایران ما مدلینگ و اینجور چیزا به صورت حرفه ای نیست و سینمامون در حد جهانی نیست و حجاب تحمیلی داریم زیبایی های زنامون و مردامون از کل دنیا پنهون مونده….با اینکه بازم میگم این دختر خانم فوق العاده زیباست ولی من زیباتر از اون رو تو کشورمون خیلی دیدم

 • چقدر زشته. اییییییی

 • اینارو همه رو گریم میکنن خر خودشونن شما ایرانیاهم خودتونو کمتر کوچیک کنین مثلا شماها ایرونیدااخه یه دختر 17 ساله بیاد باهزار تا گریم خوشگل شه
  یه سمالی هم میتونه با اون فقیریش یه انجلینا در بیاد

 • بدک نیس .ولی به ایرانی ها نمیرسه.حسادت نیس یه واقیته که ایشون هم هفت قلم ارایش داره تو هیچکدوم از عکساش ساده نیس .هیچکی افسانه پاکرو نمیشه

 • بدک نی

 • وای چقدر حسود ..اینایی که میان میگن این زشته خودشونو ببینی وحشت میکنی…خیلی حسودین به خدا.این دختر بدون آرایشم خیلی خوشگله..سوگند خانم مشخصه خیلی زشتی داری میترکی من این دخترو بدون آرایشم دیدم .شمایی که میگید این زشته آرزوتونه فقط یه روز جای این بودین

  • با اینکه دخترم کاملا کاملا باهات موافقم …………………..

 • فوق العاده س .همچین قیافه ای مسلما حسودای زیادی هم داره…..دلم واسه اینایی هم که تو فضای مجازی زور میزنن بگن ما خوشگلیم می سوزه اینا رو حتی یه نفرم نگفته خوشگل .بیچاره ها خوشگل میبینن نابود میشن

 • سوگند جون کسی که سر سوزن زیبایی داشته باشه از دیدن زیبایی دیگران حس نفرت و کینه بهش دست نمیده.خیلی کار ضایعیه که کسی بیاد زیر عکس یه سوپر مدل فوق زیبا یا هر دختر زیبای دیگه ای از اصطلاحات زشت و ایکپیری براش استفاده کنه و از خودش تعریف کنه.درسته تو از خودت تعریف نکردی ولی خیلی ریز به این موضوع اشاره کردی اما عزیزم کسی که واقعا خوشگله.. خوشگلیِ یکی دیگه اذیتش نمیکنه و برای اثبات زشتیِ اون شخص انقدر حرص نمیخوره.این کار مخصوص افراد حسوده که تحمل بهتر بودن دیگران رو ندارن.شما حتی اگه زیبا هم باشی با این صفتی که داری (حسادت) زیباییت دیده نمیشه فقط حسود بودنت به چشم میاد.گرچه من همونقدر که از اسمم مطمئنم به نازیبا بودن افراد حسود ایمان دارم. هیچ آدم خوشگلی هم با بد گفتن یه سری آدم حسود زشت نمیشه حسود با حرص خوردن از برتری دیگران فقط به خودش ضربه میزنه ..این دختر مدل خیلی معروفیه و فکر نکنم کسی عکس بی آرایششو ندیده باشه لیندی حتی بدون آرایش و یه مدل موی ساده هم نازه معلومه که وقتی آرایش میکنه زیباییش بیشتر میشه. حتی با رنگ موی مسی که به هرکس نمیاد فوق العاده س . به جرات میتونم بگم تو عکسایی که رنگ موهاش مسیه خوشگلتره رنگی که اصلا دوست ندارم ولی رو سر این دیدم کِیف کردم

  • لایک لایک لایک لایک لایک………ینی مهسا جون این حرفاتو باید قاب طلا گرفت……………خیلی هارو میشناسم که نو این سایت نظر میذارن فکر میکنن زیبای خفته ان ……………..کاشکی حرفای تو به گوششون برسه /آمین

 • خیلییی خوشگله اینایی که میگن بدک نیست یا زشته بهتره سر راهشون تو آینه یه نیم نگاهی بندازن

  • خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخئ من هیچ کاری به هیچیش نداره خدایی ولی خدایی یه سرچ تو نت بزنید اصلا کاری بااین ندارم قیافه من و یابقیه فقط سرچ کنید خداشاهده یه دخترایی هستن ک واقعا ازین خشکل ترن من هلاک اون عکس سومیه از اخرم خخخخخخخخخخخخخخخخ یعنی عاشق عقیده اونیم ک میگه بی ارایش خشکله خخخخخخخخ این الان ارایش نداره ؟؟ گریمم نکرده ؟؟ جلل خالق خخخخخ عجبببببب محض اطلاع هردختری ک بیان گریمش کنن لباسای خوب بوشونن بهش با دوربین عکاسی با کیفیت ازش عکس بندازن یه عکاس ازش عکس بندازه صددرصد خشکله اینو شک نکنید نکته بعدی زشتی زیبایی نسبیه

 • واقعا اعضای صورتش متناسب و خوبه از چشاش گرفته تا گوشاش و لباش و فرم صورتش و در واقع بر اساس تعریف زیبایی ظاهری دختر زیباییه واقعا
  بعدم اون فردی که گفته دخترا ایرانی مث عنترن !
  از لحن صحبتش مشخصه که اصن در حدی نیس که یه ادم بخواد باهاش هم صحبت بشه

 • خوش به حالش که انقدر خوشگله ولی اگه کسی هم به زیبایی یه مدل فوق زیبا نباشه دلیل بر زشت بودنش نمیشه.بعضیا خوشگلن بعضیها خیلی خوشگلن یه سریا هم فقط جذابن .یه سریا هم هم جذابن هم خوشگلن یه سری هم بانمکن .آخه بعضی جاها میبینم یه دختر خوشگلو هم میگن زشت چرا چون به زیبایی یه مدل فوق زیبا نیست .شاید خوشگلی کسی در حد ایشون نباشه اما دلیل نمیشه که خوشگل نباشه ..در ضمن خانم ناتاشا که میگی دخترای ایرانی مثه عنترن پس احتمالا خودت یکی از اونا هستی..یا حتما اگه به خودت باشه فرق داری تو استثنا در اومدی بقیه ی همجنسات زشتن. البته در حسود بودن خیلی از دخترای ایرانی شکی نیست ولی بدتر از حسادتشون اینه که خودشونو و فک و فامیلشون خوبن ولی بقیه ی همنساشون مشکل قیافه دارن خودشون که فوق زیبای خدادادین

 • شبیه مرغه….ولی خوبه لبخندش قشنگه

 • خیلییی جذاب و خشگله

 • رنگ موهاش خوشگله ولی قیافش خوب نیست دندوناشم نیاز به ارتودنسی داره

 • سلیقه هافرق میکنه به نظرمن معمولیه قیافش ولی دندوناش ترسناکه من بدم میاد

 • دندوناش یکم بده

 • اگر از خیر دندوناش بگذریم قیافش خوبه

 • این اشتباهه که به یکی بگی خوشگلترین هر کی یه جور خوشگله
  این دختر هم از نظر من چهره خاصی داری مدل لبو چشاش خیلی متفاوت از بقیه هستن

 • خیلی خوشگلهو.اوف….چقدنازه بخورمت…

 • ااااااااااااااااااه اینا دیگهه چیه طلا گلزار از این بهتره وییییییییییی

 • بدک نیست

 • خیلی زشته خیلی

 • بنظرمن ایرانیا خیلی زیباترازخارجیهاهستن

 • لبشو دوست دارم ملوسه چشماش زیادی درشته کشیده تر بود بهتر بود بینی شم متناسبه مدل ابروش زشته بدم میاد چانه اش بدم میاد دندوناشم بد نیست گونه اشم خوبه فقط اگه مثل من چال گونه داشت جذاب تر میشد خخخخخخخخ در کل خوبه ولی از دخترای ایرانی بهتر نیست زیادی روغن مالیده خودش بدون ارایش بهتر بود

 • برید گم شید کجا شون خوشگله نمیاند که با مون ……………..

 • ایشه بدم اومد??

 • خوشگل ترین مدل دنیا آدریانا لیماس. این معمولیه

 • وای این چرا اینقد گردنش درازه؟؟؟؟؟؟؟خخخخخخخخخ

 • ازاین ده برابرخوشگلترریخته مخصوصاتوایران.?جمع کنین باووو

 • خوشکیله

 • کلیپ, فیلم, سریال عکس, گردشگری, فیلم, سریال, مدل لباس, خبر