اس ام اس عاشقانه و ناراحت کننده

اس ام اس عاشقانه و ناراحت کننده

اس ام اس عاشقانه و ناراحت کننده

تو مرا میشکنی ؛
مثل یک حرف که صدا میشود°°°°
در یک دم و با یک بغض°°°°
آنچنان محو که نمیتوان پنداشت، نمیشود دانست°°°
و در سکوت که فقط باید به خود لرزید°°°
تو مرا میشکنی؛
گرم مثل اشک و برای همیشه همچون مرگ†
افسوس که مرا زمان چنان در تو آمیخت که اگر هم بروم گویی در تو ایستاده ام°°°
و چه سود وقتی تمام من بوی تو را میدهد†¡
ای کاش ما°°°°
و بازهم سه نقطه هاي بىپايان من °°°

*

*

*

شاعر می گه عشق ممنوع°عشق می گه من بی سوادم

*

*

*

یکی از دیالوگ های ماندگار فیلم پروانه:
امیر:من نمیتونم خوشبختت کنم°°
پروانه:من خوشبختی رو نمیخوام°°°من امیرو میخوام

*

*

*

معنی عشق رو زیاد شنیدیم ولی من فکر میکنم عشق یعنی وقت یعنی زمان
یعنی:
وقت بذاری پیشش باشی
وقت بذاری به حرفاش گوش کنی
وقت بذاری بهش فکر کنی
وقت بذاری با هم برید بیرون
وقت بذاری براش کتاب درسیش رو بگیری
وقت بذاری یه جای دنج دستاشو بگیری و فشار بدی
وقت بذاری بشینی باهاش درباره آینده حرف بزنید
وقت بذاری وقت بذاری وقت بذاری

*

*

اس ام اس عاشقانه

*

بد ترین خبر°°°
بی خبریست†
از آن کس که دوستش داری°°°

*

*

*

دلـم را دیگــر هیـچ نمـی لرزانــد °°°†
در مـن دلهــره°°, در من تـــرس°°, در مـن احســاس مــرده است °°†

*

*

*

وقتی همه کس کسی شدی اون کس بعد تو خیلی بی کسه،یا همه کس کسی نشو یا اگه کس کسی شدی کس بی کسی هاش باش°°°°

*

*

*

دلتنگی های من به تو رفته اند°°°
آرام می آیند در سینه می نشینند°°°
دیگر نمیروند

*

*

*

نه به گریه ها اعتماد کن و شانه ات را بی فکر در اختیار چشمهای خیسش بگذار نه به شانه هایش اعتماد کن و برای گریه هایت به شانه ای تکیه کن°خودت باش که انسان از سمتی که تکیه میکند میافتد°°°°°†

*

*

*

عاشقی یعنی همین”
فاجعه°°°
یعنی آنقدر در تو غرق شده ام
که از تلاقی نگاهم بادیگری،
احساس خیانت می کنم°°°
عشق یعنی همین°°°
عاشقی یعنی همین°°°

*

*

*

حرف بزن بگو پست این نگاه ،پشت این گریه ها چی پنهونه
اگه تلخه اگه ناگفتنیه ،راز این سکوت کی میدونه°°°

مطالب مشابه را ببینید!