مجله تاپ‌ناز‌

تعبیر خواب فرودگاه و هواپیما | معانی دیدن فرودگاه و یا هواپیما در خواب چیست؟

تعبیر خواب فرودگاه بیانگر تغییراتی است که بیننده رویا مایل به ایجاد آنها در زندگی واقعی خود است که این تغییرات می تواند در زمینه کسب و کار یا وضعیت تحصیلی او باشد. به صورت کلی در هنگام تفسیر این خواب باید به جزئیاتی که در عالم رویا مشاهده می کنید توجه داشته باشید.

مشاهده هواپیما در رویا نشان دهنده تغییرات سریع و چشمگیر در زندگی می باشد. هواپیما به دلیل پروا کردن در ارتفاع زیاد نمایانگر ریسک کردن، ایده ها و فکرهای جدید، امیدها و طرح های شکننده و آسیب پذیر است. در بعضی از مواقع بسته به شرایط زندگی افراد این خواب می تواند هشداری در مورد ترس و اضطراب بیننده خواب باشد.

تعبیر خواب فرودگاه و هواپیما

تعبیر خواب فرودگاه

دیدن فرودگاه در عالم رویا دارای چه تعبیری می باشد ؟

 • تونی کریسپ

۱. عزیمت کردن به جای جدید
۲. ایجاد تغییرات
۳. اشتیاق برای ماجراجویی که می تواند عاطفی و جسمی و روحی باشد.

 • کارل گوستا یونگ

اگر فردی در خواب ببیند که فرودگاه شلوغ است نشانه تمایل وی برای ایده آل های بالا و آزادی و امید و جاه طلبی می باشد همچنین دیدن این رویا می تواند بیانگر این باشد که بیننده رویا به سوی مقصدی جدید در زندگی اش پیش می رود.
اگر فردی در خواب ببیند که فرودگاه خالی از هر سکنه ای است نشانه این می باشد که برنامه ها و اهداف بیننده رویا تغییر خواهند کرد یا به تعویق می افتند و بیننده خواب مجبور می باشد که در مورد برخی از جنبه های زندگی اش دست نگه دارد.
اگر فردی در خواب ببیند که در فرودگاه است بیانگر این می باشد که وی این حس را تجربه خواهد کرد که بی هویت است و بیننده رویا مطمئن نیست که چه کسی می خواهد باشد یا هست.

 • شیخ طوسی 

تعبیر دیدن فرودگاه بزرگ و کوچک در عالم رویا بیانگر سلامت و آزادی و رهایی و تندرستی و آفرینندگی و خلاقیت و نوآوری و ابتکار می باشد.
دیدن فرودگاه در عالم رویا همچنین می تواند بیانگر این باشد که بیننده رویا در یک مرحله انتقال و گذر قرار دارد.

 • خالد اصفهانی 

اگر فردی در خواب خودش را در فرودگاه و در کنار هواپیما مشاهده کند بیانگر سفری دور و دراز برای بیننده رویا می باشد که وی به همراه خانواده به این سفر می رود.
اگر فردی در خواب ببیند که در فرودگاه مشغول تماشا کردن افراد دیگر است بیانگر وصلت برای بیننده رویا است.

مطلب مشابه: تعبیر خواب آبشار بر اساس دیدگاه معبران معروف و تعابیر جالب دیدن آبشار در خواب

تعبیر خواب هواپیما

تعابیر مختلف برای دیدن خواب فرودگاه

 • اگر فردی در خواب ببیند که در فرودگاه منتظر کسی است نشانه این می باشد که بیننده رویا مشکلاتی را حل می کند که این مشکلات مدت زمان درازی است که وی را آزار می دهند و مانع از پیشرفت و شکوفایی خواب بیننده شده اند همچنین دیدن این خواب می تواند نشانه این باشد که بیننده رویا در انتظار اخباری هیجان انگیز و روابطی جدید است.
 • اگر فردی در خواب ببیند که در فرودگاه در انتظار کسی است بیانگر این می باشد که بیننده رویا مرحله مهمی از زندگی اش را پشت سر گذاشته و باید همیشه مثبت بماند حتی اگر دشواری و مشکلات زیادی در سر راهش باشد.
 • تعبیر خواب دیدن فرد غریبه در فرودگاه نشانه این است که بیننده رویا با فردی جدید در زندگی اش آشنا می شود.
 • اگر فردی برنامه سفرش را از طریق فرودگاه بریزید نشانه این می باشد که به زودی بیننده رویا برنامه کسب و کاری را خواهد ریخت.
 • تعبیر خواب گم شدن در فرودگاه بیانگر این است که بیننده رویا باید اعتماد به نفس داشته باشد تا قادر به انجام هر کاری باشد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که در فرودگاه است و سوار هواپیما می شود نشانه این است که بیننده رویا به خوشبختی و آرامشی که دنبالش است دست می یابد.
 • تعبیر دیدن فرودگاه شلوغ در عالم رویا نشانه این می باشد که بیننده رویا به زودی عازم جایی می شود و در زندگی واقعی اش تغییراتی را انجام می دهد و چیز تازه ای در زندگی بیننده خواب شروع می شود.
 • تعبیر دیدن فرودگاه خالی بیانگر این است که هدف و نقشه های بیننده رویا به تاخیر می افتند همچنین دیدن این رویا می تواند بیانگر این باشد که بیننده خواب به تغییر در برنامه ریزی و نقشه هایش نیازمند است تا بتواند آن ها را با موفقیت عملی سازد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که در فرودگاه فرود می آید نشانه این است که به صورت مداوم احساس تنهایی می کند حتی اگر دور و بر وی پر از آدم باشد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که در فرودگاه نشسته است بیانگر این می باشد که در زندگی اش اتفاق بزرگی رخ خواهد داد و تغییراتی را تجربه می کند.
 • اگر فردی در خواب ببیند که از فرودگاه عازم شده است بیانگر انتخاب ها و اختیاراتی است که بیننده رویا پیش رو خواهد داشت همچنین دیدن این رویا می تواند به مسیرهایی اشاره داشته باشد که بیننده خواب آن ها را در زندگی اش می پیماید.
 • اگر فردی در خواب ببیند که پروازی را از دست داده است بیانگر این می باشد که وی کارهای زیادی دارد که نمی تواند آن ها را در مهلت تعیین شده شان به اتمام برسد همچنین دیدن این رویا می تواند بیانگر این باشد که خواب بیننده مسئولیتی را در زندگی اش نادیده می گیرد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که قصد بدرقه کردن یکی از اطرافیان خود را در فرودگاه دارد بیانگر تغییر نگرش بیننده رویا نسبت به موضوعی خاص می باشد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که به فرودگاه دیر رسیده است یا در هنگام حضور در فرودگاه متوجه شود که وسایل مورد نیاز خود را فراموش کرده است نشانه احساس عدم آمادگی بیننده رویا در مقابل تغییراتی است که به طور غیر منتظره در زندگی اش در حال وقوع می باشند.

مطلب مشابه: تعبیر خواب کوه؛ انواع تعابیر خواب کوهستان و کوه

تعبیر خواب فرودگاه و هواپیما

تعبیر خواب هواپیما چیست؟

تعبیر خواب هواپیما جنگی

دیدن این نوع هواپیما در خواب در رابطه با احساس مورد هجوم قرار گرفتن به واسطه شک و تردید یا انتقاد از خود یا انتقاد از جانب دیگران است.

تعبیر خواب فرود آمدن هواپیما

فرود آمدن نشان دهنده این است که به بن بست رسیده‌ و نمی‌توانید راه به جایی ببرید. نا امیدی، امیدها و نقشه‌های شما ناکام مانده‌اند.

اشکال در فرود آمدن هواپیما در خواب چه تعبیری دارد؟

این نوع خواب‌ها نمایانگر مواجهه با سختی در رسیدن به اهداف و یا دشواری در رسیدن به مقاصد با شیوه‌های واقع بینانه، اضطراب درباره اینکه موج رویدادهای زندگی شما را به کجا می‌برد، احساس اینکه زمام امور از دستتان خارج شده است می‌باشد. ترس از اینکه آلت دست شخص دیگری شده‌ باشید در رویا خود را به صورت اشکال در فرود نشان می‌دهد.

تعبیر خواب سقوط پی در پی هواپیما

این رویا نشانه احساس اضطراب و بد افتادن به دل شخص درباره نتیجه منفی کاری است که در جریان است، احساس شکست و یا گناه، هراس از نتیجه یک پروژه نیز همین معنی و مفهوم را داراست.

تعبیر خواب هواپیما سوار شدن

سوار هواپیما شدن همانا استعاره‌ای از عزم تغییری بزرگ و سریع در راه و روش زندگی است. گاهی با هواپیما به دنیایی ناشناخته و سرشار از فرصت‌های تازه سفر می‌کنیم، بنابراین هواپیما در رویا نماد تغییر است. نمادی از پرواز کردن به سوی ناشناخته‌ها، فرصت‌ها و امکانات دور از نظر.

مسافرت با هواپیما نشانه گام برداشتن به سوی استقلال، ترک کردن خانه یا دوستان، ترقی کردن، پیدا کردن راهی برای گریختن از دشواری‌ها و یا شرایط گذشته است. از این راه شخص از محدودیت‌های دست و پاگیر محیطی، نژادی، خانوادگی و غیره فراتر می‌رود. این قدرت ذهن ماست که به او اجازه می‌دهد ماورای همه این‌ها به پرواز درآید.

تعبیر خواب هواپیمای خصوصی

نشان دهنده تمامی فعالیت‌های خصوصی شخص و طرح‌هایی که به دیگران ربطی ندارد.

دیدن رویای هواپیمای درهم شکسته یا سقوط کرده

این خواب نگرانی از شکست خوردن، اضطراب درباره جاه طلبی و ماجراجویی که در زندگی شخص راه یافته، از دست رفتن اعتماد به نفس و تعادل روانی، هشداری درباره پروژه کاری، آرزوهای و امیدهای درهم شکسته را نشان می‌دهد.

تماشای هواپیمایی که با امنیت کامل در حال فرود آمدن است بیان کننده بازگشت اعمال، گفتار و انرژی‌هایی است که از سوی فرد به دنیای بیرون فرستاده شده است.

مطلب مشابه: تعبیر خواب بیابان؛ تمام تعابیر درباره دیدن بیابان در خواب

تعبیر خواب هواپیما از دیدگاه یونگ

کارل گوستاو یونگ روانشناس مشهور سوییسی در رابطه با دیدن هواپیما در خواب می‌گوید:

 • دیدن یک هواپیما در خواب بیانگر این است که شما بر موانع سر راهتان غلبه خواهید کرد و به سطح جدیدی از اهمیت، ارتقا میابید. شما ممکن است، آگاهی بیشتری را تجربه کنید، آزادی جدید را پیدا کنید و به آگاهی بیشتری دست یابید. شاید شما نیاز داشته باشید که چشم انداز بهتری را کسب کنید یا دید وسیع تری را در مورد چیزی به دست آورید. اگر هواپیما در حال بلند شدن باشد، بیانگر این است که یک ایده یا برنامه در مورد بلند شدن دارید و در پی اقدام برای آن هستید.
 • ممکن است بیانگر نیاز شما برای دوری و فرار از زندگی روزمره تان باشد. خواب دیدن اینکه هواپیما روی باند فرودگاه می‌نشیند و نیاز به بلند شدن ندارد، بیانگر پروژه و ایده‌ای در  زندگی واقعی است که، در همان مرحله‌ی شروع، شکست می‌خورد. شما مشکلاتی برای شروع یک پروژه دارید.
 • خواب دیدن اینکه شما با هواپیما سفر می‌کنید بیانگر این است که شما، کنترل کامل و کافی روی مقصد زندگی تان دارید. شما معتمد به نفس هستید و به تصمیمات و دستاورد‌های خود، اعتماد دارید.
 • خواب دیدن اینکه با هواپیما سفر می‌کنید و جابه جا می‌شوید، بیانگر مرحله گذار در زندگی است که شما را از مسیر هدف دور خواهد کرد. این تغییرات، شما را به جهات جدیدی هدایت می‌کند و به شناخت‌ها و موقعیت‌های ارشد جدیدی می‌رساند.
 • خواب دیدن اینکه پرواز خود را از دست می‌دهید بیانگر این است که حس می‌کنید، بی یاور هستید و در یک موقعیت گیر کرده‌اید. شما حس می‌کنید که از نظر ذهنی و جسمی، عقب نگه داشته شده‌اید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر این باشد که شما حس می‌کنید، از جنبه‌ای از زندگی، کار، رابطه یا زندگی خانگی جدا افتاده اید.
 • خواب دیدن اینکه هواپیما سقوط می‌کند بیانگر این است که شما اهداف غیر واقعی و دور از دسترسی را برای خودتان تعیین کرده‌اید. اهداف شما ممکن است خیلی بلند و دور از دسترس باشد و امکان درکش وجود نداشته باشد. شما در خطر این هستید که سقوط کرده و هدف را از دست دهید. تعبیر دیگر این است که، نبود اعتماد به نفس شما و شک خودتان در مورد اهدافی که برای خودتان وضع کرده اید. شما به توانایی خودتان برای کسب این اهداف باور ندارید. همچنین این خواب اشاره به نبود قدرت و عدم اطمینان در رسیدن به اهداف دارد..
 • خواب دیدن اینکه یک هواپیما ربوده شده است، بیانگر احساسات نگران کننده و احساسات گذشته در ضمیر ناخودآگاهتان است.

در این مطلب تعبیر خواب فرودگاه و تعبیر خوا هواپیما را خواندید و امیدواریم که این مطلب مورد توجه شما قرار گرفته باشد.

مطلب مشابه: تعبیر خواب خانه و انواع معانی دیدن خواب خانه از معبران بزرگ

مطالب مشابه را ببینید!