اختصاصی تاپ نازمتن و جملات زیبا

جمله های زیبای انگلیسی با معنی فارسی | جملات مفهومی و ادبی

جمله های زیبای انگلیسی

زیباترین جملات انگلیسی با ترجمه 

تعدادی جمله زیبای انگلیسی مفهومی و ادبی را با ترجمه فارسی در این بخش آماده کرده ایم. این جمله های کوتاه انگلیسی را می توانید در بخش بیو شبکه های اجتماعی قرار دهید و یا برای دوستان خود بفرستید.

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

جملات زیبای انگلیسی

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.
بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

جملات زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی

The beauty of a woman
Is not in the clothes she wears,
The figure she carries,
Or the way she combs her hair
زیبایی یه زن به لباسهایی که پوشیده … ژستی که گرفته
و یا مدل مویی که واسه خودش ساخته نیست

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

متن زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی

Live for ourselves not for showing that to others..
براي خود زندگي كنيم نه براي نمايش دادن آن به ديگران

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

جمله های کوتاه ادبی

Instead of success in a base I hate, I prefer to loose in a base I enjoy.
به جای موفقیت در چیزی که از آن نفرت دارم، ترجیح می دهم در چیزی شکست بخورم که از آن لذت می برم

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

متن های زیبای ادبی

You will reap what you plant in your minds farm
آن‌چه را که در مزرعه ذهن خود کاشته‌اید درو خواهید کرد

بخوانید: متن عاشقانه انگلیسی کوتاه و بلند + عکس نوشته انگلیسی رمانتیک با ترجمه فارسی

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

جملات زیبای انگلیسی به همراه ترجمه فارسی

the old man didnot know number of friend.
آدمهارا از روی قدمت دوستانشان بشناسید نه از روی تعداد آنها

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

متن های مفهومی انگلیسی

Perhaps the sea’s definition of shell is pearl
Perhaps the time’s definition of coal is diamond
شاید مروارید، تعریف دریا از صدف است
شاید الماس، تعریف زمان از ذغال سنگ است

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

جملات زیبای انگلیسی

the health of mother who stood bent on world
به سلامتیه مادر که خمیده ترین ایستاده دنیاست.

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

 جملات انگلیسی

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد .

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

جملات انگلیسی با ترجمه

The strength of a man isn’t seen in the width of his shoulders.
It is seen in the width of his arms that encircle you.
قدرت و صلابت یه مرد در پهن بودن شونه هاش نیست
بلکه در این هست که چقدر میتونی به اون تکیه کنی و اون میتونه تو رو حمایت کنه

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

جملات انگلیسی زیبا با ترجمه

war is for living and living is for love
جنگ برای زندگیست و زندگی برای دوست داشتن

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

جملات زیبای انگلیسی

Prayer is not a “spare wheel” that you pull out when in trouble, but it is a “steering wheel”, that directs the right path throughout.
دعا لاستیک یدک نیست که هرگاه مشکل داشتی از ان استفاده کنی بلکه فرمان است که راه به راه درست هدایت می کند.

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

جملات زیبای انگلیسی با معنای فارسی

When you catch in a calumny, you know your real friends.
هنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی ، در می یابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

The kites always rise with adverse winds
بادكنك ها هميشه با باد مخالف اوج ميگيرند

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

Easy is to enjoy life every day.
Difficult to give its real value…
لذت بردن از زندگی آسان است..
ولی ارزش واقعی دادن به آن مشکل است.

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

Easy is to promise something to someone.
Difficult is to fulfill that promise…
قول دادن بعضی چیز ها به بعضی افراد آسان است .
ولی وفای به عهد مشکل است.

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

Easy is to say we love.
Difficult is to show it every day…
گفتن اینکه ما عاشقیم آسان است .
ولی نشان دادن مداوم آن مشکل است .

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

Easy is to criticize others.
Difficult is to improve oneself…
انتقاد از دیگران آسان است.
ولی خودسازی مشکل است.

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

Easy is to make mistakes.
Difficult is to learn from them…
ایراد گیری از دیگران آسان است.
عبرت گرفتن از آنها مشکل است.

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

Easy is to weep for a lost love.
Difficult is to take care of it so not to lose it.
گریه کردن برای یک عشق دیرینه آسان است.
ولی تلاش برای از دست نرفتن آن مشکل است.

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

Easy is to think about improving.
Difficult is to stop thinking it and put it into action…
فکر کردن برای پیشرفت آسان است
متوقف کردن فکر و رویا و عمل به آن مشکل است.

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

Easy is to think bad of others
Difficult is to give them the benefit of the doubt…
فکر بد کردن در مورد دیگران آسان است.
رها ساختن آنها از شک و دودلی مشکل است.

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

Easy is to receive
Difficult is to give
دریافت کردن آسان است.
اهدا کردن مشکل است.

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

Easy to read this
Difficult to follow
خوندن این متن آسان است .
ولی پیگیری آن مشکل است.

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

Easy is keep the friendship with words
Difficult is to keep it with meanings
حفظ دوستی با کلمات آسان است .
حفظ آن با مفهوم کلمات مشکل است

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

Life isn’t fair, but it’s still good
زندگی چندان عادلانه به نظر نمی رسد، با این حال زیباست.

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

That your dreams
Are shattered,
Do not be afraid.
Have the courage
To pick up the pieces.
And smile at the world.
For dreams that are
Shattered can just
As easily be rebuilt.
Chris Jensen))
اگر رویاهایت شکستند و فروریختند
بیمناک مباش
بی باک چنان باش که تکه ها را برگیری،
و به دنیا لبخند بزنی.
چه…
رویاهایی که چنین آسان می شکنند،
آسان نیز از نو ساخته می شوند.

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

Everyone hears what you say.
Friends listen to what you say.
Best friends listen to what you don’t say.
هر کسی چیزایی رو که شما می گین می شنوه.
ولی دوستان به حرفای شما گوش می دن.
اما بهترین دوستان
حرفایی رو که شما هرگز نمی گین می شنون.

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

A friend is someone who knows
the song in your heart
and can sing it back to you
when you have forgotten
the words.;
– Unknown
یه دوست، فردی است که آهنگ قلبت رو می دونه
و می تونه وقتی تو کلمات رو فراموش می کنی
اونا رو واسه ات بخونه.

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

A real friend
is one who walks in
when the rest
of the world walks out.
یک دوست واقعی اونیه که وقتی میاد
که تموم دنیا از پیشت رفتن.

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

If you live to be a hundred,
I want to live to be
a hundred minus one day,
so I never have to live
without you.
– Winnie the Pooh
اگر می خوای صد سال زندگی کنی
من می خوام یه روز کمتر از صد سال زندگی کنم
چون من هرگز نمی تونم بدون تو زنده باشم.

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

My father always used
to say that when you die,
if you’ve got five real friends,
then you’ve had a great life.;
– Lee Iacocca
پدرم همیشه بهم می گه موقع مردن ،
اگر پنج تا دوست واقعی داشته باشی ،
اونوقت هست که زندگی بزرگی داشتی.

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

شعر انگلیسی با ترجمه فارسی

Don’t
walk in front of me,
I may not follow.
Don’t walk behind me,
I may not lead.
Walk beside me and
be my friend.
– Albert Camus
جلوی من قدم بر ندار،
شاید نتونم دنبالت بیام.
پشت سرم راه نرو،
شاید نتونم رهرو خوبی باشم.
کنارم راه بیا و دوستم باش.

جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه

هرگز به احساساتی که دراولین بر خورد از کسی پیدا می کنید نسنجیده اعتماد نکنید .(( آناتول فرانس
Don’t believe your sense of first meeting never.
جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد .(( پائولوکوئیلو
Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه
مهم نیست چه پیش آمده ،تحمل کن و اندوه خود را زیر لبخندی بپوشان .( دیل کارنگی
It isn’t important that what happened, tolerate and hide your grief with smiles..
جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه
علف هرزه چیست ؟گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است .(( امرسون
What is forb? It is a plant that we don’t know its profits yet.
جملات زیبای انگلیسی, جملات زیبای انگلیسی با ترجمه