داعشی های وحشی از این زنان می ترسند! +عکس

زنان کرد (ی پ ژ) شاخه ای از یگان مدافع خلق هستند که بر ضد گروه تروریستی داعش مبارزه می کنند.این زنان که اموزش خاص هایی نیز دیده اند باعث رعب و وحشت میان داعشی های بزدل شده اند.
فرمانده 21 ساله این گروه گفت: داعشی ها فکر می کنند به نام اسلام می جنگند. عناصر این گروه تروریستی معتقدند اگر بوسیله یک دختر کشته شوند، به بهشت نمی روند. آنها از کشته شدن بوسیله دختران می هراسند.
یکی دیگر از زنان جوان این گروه گفت: اگر عناصر گروه تروریستی داعش بازگردند، یک نفر از آنها را زنده نمی گذارم.
یگان های مدافع خلق بیش از 20 درصد از جنگجویان ضد داعش را در سوریه شامل می شود. بیشتر اعضای آن را زنان 20 ساله تشکیل می دهند. در قلمرو های تحت تصرف گروه تروریستی داعش، دختران باید از سن 9 سالگی ازدواج کنند. برخی از اقلیت های مذهبی نیز به عنوان برده جنسی به فروش گذاشته می شوند.
مطالب مشابه را ببینید!