عکس نوشته های معنی دار سخنان کوروش کبیر برای عکس پروفایل

سخنان زیبای کوروش کبیر پادشاه هخامنشی که در قالب عکس نوشته مشاهده می کنید. در ادامه تعدادی متن و جملات زیبا از کوروش را می خوانید.

عکس نوشته های زیبا زا سخنان آموزنده کوروش بزرگ برای پروفایل

 

عکسپ پروفایل روز کوروش

سخنان کوروش کبیر در قالب عکس نوشته

آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد .

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید

عکسپ پروفایل روز کوروش

عکس پروفایل روز کوروش

من یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم ساخت، من خوشی های بسیار خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد، زیرا شادمانی او شادمانی من است.

عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید .

عکسپ پروفایل روز کوروش

عکس های زیبای روز کوروش

همواره بیاد داشته باشید آخرین کلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد

تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است .

عکس نوشته های معنی دار سخنان کوروش کبیر

جمله عکس روز کوروش

کار بزرگ وجود ندارد، به شرطی که آن را به کارهای کوچکتر تقسیم کنیم .

انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند .

عکس نوشته های معنی دار سخنان کوروش کبیر

عکس نوشته کوروش کبیر.

افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند.

پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر .

عکس نوشته های معنی دار سخنان کوروش کبیر

عکس های زیبای کوروش بزرگ.

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد .

اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دادید، همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید .

عکس نوشته های معنی دار سخنان کوروش کبیر

عکس پروفایل روز کوروش

آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است .

وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند، نه رفتار و عملکرد شما

عکس نوشته های معنی دار سخنان کوروش کبیر

تخت جمشید

دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند…

اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید.

عکس نوشته های معنی دار سخنان کوروش کبیر

تصاویر زیبا از سخنان کوروش بزرگ

وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند، نه رفتار و عملکرد شما

خداوندا دستهایم خالی است ودلم غرق در آرزوها -یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را ازآرزوهای دست نیافتنی خالی کن

عکس نوشته های معنی دار سخنان کوروش کبیر

سخنان آموزنده کوروش بزرگ پادشاه ایران

هر برادری که از منافع برادر خود مانند نفع خویش حمایت کرد به کار خود سامان داده است

به احترام روح من که باقی و ناظر بر احوال شماست به انچه دستور میدهم عمل کنید

عکس نوشته های معنی دار سخنان کوروش کبیر مقبره پاسارگاد

حرمت قانون را بر خود واجب شمارید و خصایل و سنن قدیمی را گرامی بدارید

کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید .

عکس نوشته های معنی دار سخنان کوروش کبیر

عکس نوشته از سخنان زیبای کوروش بزرگ

من به خاطر ندارم در هیچ جهادی برای عزت و کسب افتخار ایران زمین مغلوب شده باشم

همیشه با هم یکدل و صمیمی بمانید تا اتحادتان موید و پایدار بماند

عکس نوشته های معنی دار سخنان کوروش کبیر

تصاویر زیبا از سخنان کوروش

فرمان دادم تا بدنم را بدون تابوت و مومیایی به خاک بسپارند تا اجزاء بدنم ذرات خاک ایران را تشکیل دهد

 

باران باش و ببار و نپرس کاسه های خالی از آن کیست

عکس نوشته های معنی دار سخنان کوروش کبیر

مطالب مشابه را ببینید!