گشت ارشاد در هند +تصاویر

به گزارش فرهنگ نیوز، در هندوستان برای متوقف کردن زنان در تظاهرات از زنان پلیس و سپاه ملی جوانان هندوستان استفاده می شود.

گشت ارشاد هند

گشت ارشاد هندی

گشت ارشاد هندی

مطالب مشابه را ببینید!