نوشیدنی گرم بخورید تا بدن شما خنک شود

نوشیدنی گرم بخورید تا بدن شما خنک شود

فکر نکنید با نوشیدن یک نوشیدنی بسیار خنک می توانید در گرمای تابستان بدن خود را خنک کنید زیرا بدن فقط به وسیله عرق کردن می تواند خنک شود.

نوشیدنی گرم در تابستان شما را خنک می کند

نوشیدنی گرم در تضاد با سیستم خنک کننده بدن نیست و می توانید در روزهای گرم یک فنجان چای بنوشید. در هوای گرم نوشیدن مایعات گر بدن شما را گرم تر نمی کند.
تحقیقات اخیر نشان می هد، نوشیدنی های گرم در تضاد با سیستم خنک کننده بدن نیست عرق کردن راه اصلی بدن انسان برای خنک شدن است. یک محقق کانادایی توضیح داده است که وقتی بدن شما تغییر دمایی را احساس می کند، سیگنال هایی را به مغز ارسال کرده تا دستور تعریق صادر شود. پس از آن عرق روی پوست شما تبحیر شده و بدن را خنک می کند.

نوشیدنی گرم بخورید تا بدن شما خنک شود

نوشیدنی های گرم در فصل گرما بنوشید

حال وقتی شکم شما یک مایع گرم را احساس می کند، فرایند تعریق در بدن شما آغاز شده و احساس خنک تری نسبت به قبل خواهید داشت. اما توجه داشته باشید که این فرایند خوشایند، وقتی شما خیس عرق هستید دیگر عمل نخواهد کرد و احساس گرم تری خواهید داشت. چرا که وقتی بیش از حد عرق کنید، بیشتر از آنکه تبخیر آن خنک تان کند، چکیدن آن آب بدنتان را کم می کند.
بنابراین اگر گرمتان است و هنوز عرق نکرده اید یک فنجان چای گرم بنوشید. اگر هم خیس عرق هستید با نوشیدن یک لیوان آب خنک هم دمای بدنتان را پایین آورید و هم آب از دست رفته بدنتان را جبران نمایید.

خنک کردن بدن با نوشیدنی های گرم!

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان
مطالب مشابه را ببینید!