نیکی کریمی سوژه کامران نجف زاده شد!

نیکی کریمی
قرارداد جدید نیکی کریمی با فدراسیون فوتبال یکی از سوژه های برنامه پنجشنبه شب صرفا جهت اطلاع بود.
 
 به گزارش جام ؛ کامران نجف زاده در بسته اين هفته صرفا جهت اطلاع ابتدا صحبت یکی از مسئولان فدراسیون را که از خانم نیکی کریمی تعریف می کنه پخش کرد که میگه قرار شده خانم نیکی کریمی با توجه به سوابق ورزشیشون و آگاهیشون برای فدراسیون فوتبال مستند سازی کنن.
نیکی کریمی هم در ادامه میگه من سوابق ورزشی در تنیس دارم. بعد هم کامران گفت؛ خوب آخرین مشکل هم حل شد فکر کنم بریم یه راست جام جهانی.
مطالب مشابه را ببینید!