مجله تاپ ناز / مطالب جالب / اختصاصی تاپ ناز / تیپ و ظاهر مسخره و جنجالی لیدی گاگا! +تصاویر

تیپ و ظاهر مسخره و جنجالی لیدی گاگا! +تصاویر

شاید شما نیز با شنیدن نام لیدی گاگا، ظاهر مسخره و عجیبش و تیپهای جنجالی اش در ذهنتان تداعی شود.در اقدامی فوق العاده عجیب و جنجالی در شهر لندن او خودش را شبیه به خوک کرده است!

لیدی گاگا
لیدی گاگا

لیدی گاگا
لیدی گاگا
لیدی گاگا
لیدی گاگا
لیدی گاگا
لیدی گاگا