عکس مارادونا در شب عروسی اش

عکس مارادونا در شب عروسی اش

دیه گو مارادونا، در شب عروسی اش، در کنار همسر و مادرش.

مارادونا

نوشته های مشابه