عکس دسته جمعی دختران دبیرستانی 79 سال پیش

عکس دختران دبیرستان دوشیزگان یا همان دبیرستان دخترانه در شهر اراک را در سال 1312 مشاهده می کنید.

دبیرستان دخترانه

نوشته های مشابه