مجله تاپ‌ناز‌

روش تزیین دستمال سفره به شکل برگ

در این قسمت آموزش تزیین دستمال سفره به شکل یک برگ پاییزی را به شما آموزش میدهیم که بسیار زیبا است.

تزیین دستمال سفره شبیه به برگ پاییزی

یکی از موارد تزیین سفره دستمال سفره است که باید طریقه تا کردن آن را بدانید.  امروزه تنوع خیلی فراوانی در حیطه سفره آرایی و تزیین دستمال سفره وارد زندگی خانم های با سلیقه شده است.
آموزش تا کردن دستمال سفره براساس فصل داشتیم که می توانید از اینجا مشاهده کنید و در اینجا تا کردن دستمال سفره تداعی گر پاییز را خواهیم داشت.

روش تزیین دستمال سفره به شکل برگ

تزیین دستمال سفره شیک

مواد مورد احتیاج:
دستمال سفره
ربان

روش تزیین دستمال سفره به شکل برگ

تزیین دستمال سفره شکل برگ

مرحله1:دستمال را قطری از وسط تا کنید
مرحله 2:دوباره از وسط تا کنید تا مثلثی تشکیل شود به طوری که راس آن در جهت مخالف شما اشاره کند
مرحله3:از گوشه سمت چپ شروع بع تا کردن آکاردئونی کنید
مرحله4:وقتی به وسط رسیدید صبر کنید
مرحله5-6:از گوشه سمت راست شروع به تا کردن آکاردئونی کنید
مرحله7:قسمت پایین را محکم کنید
مرحله8:ربان را دور قسمت پایینی بپیچانید و آن را محکم در پشتش گره کنید
می توانید متنی هم در انتهای آن آویزان کنید

مطالب مشابه را ببینید!