مجله تاپ‌ناز‌

ترتیب درجه های نظامی بر حسب مدرک تحصیلی و آشنایی با درجات نظامی

درجه نظامی

درجات نظامی طبق مدرک و شکل و نشان هر درجه نظامی

طبق قانون به تصویب رسیده توسط نمایندگان شورای اسلامی ایران در جمهوری اسلامی ایران تمام آقایان زمانی که به سن قانونی برسند باید برای وظیفه واجب و خدمت به کشور مدتی به سربازی بروند.

ترتیب درجات نظامی طبق مدرک تحصیلی

زمانی که خدمت مقدس سربازی یک فرد در ایران شروع می شود، بعد از گذراندن دوره آموزشی، درجات کارکنان وظیفه بر اساس مدرک تحصیلی و وجود محل سازمانی تعیین می شود، هر چه که میزان تحصلات فرد بالاتر باشد، درجه او هم بالاتر خواهد بود. بدین ترتیب بنابر قانون خدمت وظیفه عمومی آخرین تقسم بندی درجه در سال 93 برای تمام نیروهای مسلح بر حسب موراد زیر می باشد :

مدرک دکترای تخصصی:  درجه ستوان دوم

مدرک کارشناسی ارشد (فوق لیسانس): درجه ستوان سوم

مدرک کارشناسی (لیسانس):  درجه گروهبان یکم (در برخی سازمانها استوار یکم یا استوار دوم)

مدرک کاردانی (فوق دیپلم):  درجه گروهبان دوم و سوم (در برخی سازمانها سرجوخه)

مدرک دوره متوسطه (دیپلم):  درجه سرجوخه (در برخی سازمانها سرباز یکم)

مدرک سیکل یا زیر دیپلم:  درجه سرباز دوم ، سوم یا صفر

نکته 1 :  درجات فوق برای کلیه ارگان های ارتش، سپاه، وزارت دفاع و نیروی انتظامی یکی هستند.

نکته 2 :  نام درجات در ارگان مختلف متفاوت است (برای مثال به گروهبان یکم ارتش، رزمدار یکم در سپاه می گویند)

نکته 3 : حقوق سربازان در طول خدمت وظیفه عمومی با توجه به درجه آنها تعیین می‌شود.   لازم به ذکر است کسانیکه پرنسل کادر یا رسمی (غیر وظیفه) در پادگان ها می شوند ، بر حسب مدارج تحصیلی درجات به کارکنان اعطا خودهد شد.

کارشناسی ارشد : ستوان یکمی

کارشناسی : ستوان دومی

کاردانی : ستوان سومی

دیپلم : گروهبان دومی

درجات پرسنل ثابت کادر هر 4 سال یک بار دارای ارتقاء بوده که کلیه کارکنان نیروهای مسلح پس از طی مدت 4 سال و آزمونهای مختلف درجات بالاتر به آنان اعطا خواهد شد، این درجات مختص کارکنان رسمی و پیمانی میباشد.

 

شکل و نشان هر درجه نظامی

برای آشنایی علاقمندان با درجه های نظامی ارتش و اشکال آن، تصاویر آن  را در زیر قرار می دهیم.

سرباز صفر

درجه نظامی

سرباز يکم

درجه نظامی

گروهبان سوم

درجه نظامی

گروهبان دوم

درجه نظامی

گروهبان يکم

درجه نظامی

استواردوم

درجه نظامی

استوار يکم

درجه نظامی

ستوان سوم

درجه نظامی

ستوان دوم

درجه نظامی

ستوان يکم

درجه نظامی

سروان

درجه نظامی

سرگرد

درجه نظامی

سرهنگ دوم

درجه نظامی

سرهنگ

درجه نظامی

سرتيپ دوم

درجه نظامی

سرتيپ

درجه نظامی

سرلشکر

درجه نظامی

سپهبد

درجه نظامی

ارتشبد

درجه نظامی

مطالب مشابه را ببینید!