مجله تاپ‌ناز‌

عدد و رنگ شانس متولدین ماه های سال 1402 و روزهای شانس متولدین هر ماه چیست؟

روزهای شانس متولدین سال 1402

رنگ شانس و عدد شانس متولدین ماه های سال 1402

متولدین هر ماه می توانند رنگ شانس و عدد شانس خود را داشته باشند و احتمال حس می کنند در بعضی از روزها خوش شانس هستند و در این روزها سوپرایز می شوند. در این مطلب عدد شانس، رنگ شانس و روز شانس متولدین هر ماه را به شما معرفی می کنیم.

عدد شانس متولدین هر ماه چیست؟

فروردین

عدد و رنگ شانس متولدین ماه های سال 1398 و روزهای شانس متولدین هر ماه چیست؟

متولدین فروردین پرانرژی، شجاع، ماجراجو و کنجکاو هستند و اعداد شانس آنها شامل اعداد ۶، ۱۸، ۴۱، ۷۷ و ۸۳ میشود. این اعداد برای متولدین فروردین خوش شانسی می آورند و ناسازگاری هاي زندگی را کاهش میدهند.

اردیبهشت

عدد و رنگ شانس متولدین ماه های سال 1398 و روزهای شانس متولدین هر ماه چیست؟

متولدین اردیبهشت رمانتیک ودر عین حال قاطع و منطقی هستند و بـه اسانی میتوانند شرایط سخت را مدیریت کنند. اعداد شانس متولدین اردیبهشت ۵، ۳۵، ۵۰، ۵۷ و ۸۲ هستند.

خرداد

عدد و رنگ شانس متولدین ماه های سال 1398 و روزهای شانس متولدین هر ماه چیست؟

اعداد شانس متولدین خرداد ۱، ۱۰، ۱۸، ۳۵ و ۸۶ هستند.

تیر

عدد و رنگ شانس متولدین ماه های سال 1398 و روزهای شانس متولدین هر ماه چیست؟

متولدین تیر ماه حس ششم قوه تخیل خوبی دارند و اعداد شانس انها شماره هاي ۱، ۲۱، ۲۴، ۵۸ و ۶۶ هستند.

مرداد

عدد و رنگ شانس متولدین ماه های سال 1398 و روزهای شانس متولدین هر ماه چیست؟

متولدین مرداد بسیار سخاوتمند و پر اشتیاق هستند و اعداد شانس انها شامل شماره هاي ۶، ۲۴، ۳۹، ۵۹ و ۸۳ می‌شود.

شهریور

عدد و رنگ شانس متولدین ماه های سال 1398 و روزهای شانس متولدین هر ماه چیست؟

متولد شهریور علاقه زیادی بـه کمک کردن بـه دیگران دارد، باسلیقه و مطابق مد روز اسـت و بـه دیگران احترام می‌گذارد. اعداد شانس متولدین شهریور شماره هاي ۱۶، ۲۹، ۷۹، ۸۰ و ۹۰ هستند.

مهر

عدد و رنگ شانس متولدین ماه های سال 1398 و روزهای شانس متولدین هر ماه چیست؟

متولدین مهر شخصیت هاي ایده آلی هستند کـه دارای مهارت هاي اجتماعی قوی، جذاب و زیبا هستند. اعداد شانس متولدین مهرماه شامل شماره۷، ۲۰، ۵۵، ۷۷ و ۸۶ می‌شود.

آبان

عدد و رنگ شانس متولدین ماه های سال 1398 و روزهای شانس متولدین هر ماه چیست؟

متولدین آبان مرموز، منطقی و مستقل هستند و اعداد شانس انها شماره هاي ۲۷، ۲۹، ۴۵، ۵۳ و ۸۹ هستند.

آذر

عدد و رنگ شانس متولدین ماه های سال 1398 و روزهای شانس متولدین هر ماه چیست؟

متولدین آذر شجاع، خوش بین و ذاتا بخشنده و مهربانند و اعداد شانس انها ۶، ۱۶، ۲۳، ۶۰ و ۸۱ هستند.

دی

عدد و رنگ شانس متولدین ماه های سال 1398 و روزهای شانس متولدین هر ماه چیست؟

متولدین دی ماه بـه اهداف خود ایمان دارند. انها بسیار قابل اعتماد و بخشنده هستند ودر جهت اهدافشان تلاش می‌کنند. اعداد شانس متولدین دی ماه ۳، ۲۱، ۶۶، ۸۳ و ۸۴ هستند.

بهمن

عدد و رنگ شانس متولدین ماه های سال 1398 و روزهای شانس متولدین هر ماه چیست؟

متولدین بهمن صبور و آرام هستند و رفتار دوستانه اي دارند. البته گاهی اوقات شرایط ایجاد میکند کـه کمی هم خشن باشند. اعداد شانی متولدین بهمن ۱۷، ۴۰، ۴۶، ۶۱ و ۷۶ هستند.

اسفند

عدد و رنگ شانس متولدین ماه های سال 1398 و روزهای شانس متولدین هر ماه چیست؟

متولدین ماه اسفند بسیار آگاه و روشن فکر هستند و بـه اسانی میتوان با آنها ارتباط برقرار کرد. اعداد شانس متولدین اسفند شماره هاي ۸، ۱۰، ۲۷، ۵۶ و ۶۹ هستند.

مطشلب پیشنهادی: فال تاروت روزانه امروز «پیشگویی آینده و طالع شخصی شما»


رنگ شانس متولد هر ماه چیست؟

همانگونه کـه ستاره شناس هاي چینی میگویند سال 2022 سال گاو اسـت و آنرا سالی پر از اتفاقات خوب و برکت برای متولدین تمام ماه هاي سال وعده داده اند. هر کجا کـه باشید اگر رنگ هاي دنیای اطراف تان را ببینید آدم خوش شانسی هستید. هر رنگی انرژی خاص خودش را دارد و بـه قدری قوی اسـت کـه می‌تواند بـه انرژی هاي اطرافمان نفوذ کند.

رنگ شانس متولد فروردین

سیاره متولد فروردین مریخ اسـت اما عناصر زمینی تاثیر بیشتری در طالع متولد فروردین دارند. بنابر این بهتر اسـت تا جاییکه می‌توانید از رنگ هاي قرمز اجتناب کنید و بجای آن از رنگ هایي چون سفید، سبز لیمویی و یا سبز زمردی کـه رنگ هاي شانس تان هستند استفاده کنید.

رنگ شانس متولد اردیبهشت

سیاره متولد اردیبهشت ونوس اسـت و رنگ هاي سبز و قرمز رنگ هاي شانس ماه تولد شماست. این رنگ ها را در مناسبت هاي مهم بپوشید و تاثیر آن رابا چشم هاي خودتان ببینید.

رنگ شانس متولد خرداد

سیاره متولد ماه خرداد عطارد اسـت و رنگ هاي سفید و خاکستری روشن و گاهی اوقات هم رنگ سبز رنگ هاي شانس شماست.

رنگ شانس متولد تیر

سیاره متولدین تیر کره ماه اسـت. متولد تیر تحت تاثیر رنگ هایي چون آبی فیروزه اي و قرمز قرار می‌گیرند. بـه علاوه رنگ هایي چون سفید و سبز و آبی روشن نیز رنگ هاي متناسب با متولدین تیر اسـت.

رنگ شانس متولد مرداد

شخصیت شـما توسط خدای خورشید حکمرانی می‌شود و رنگ هایي قوی مثل سفید و طلایی بهترین اتفاقات رابه زندگی شـما درسال جدید خواهند آورد. بـه علاوه رنگ هاي سبز روشن و مسی نیز می‌توانند برای شـما رنگ هاي شانس باشند.

رنگ شانس متولد شهریور

متولد ماه شهریور شدیدا تحت تاثیر سیاره عطارد اسـت و رنگ هاي شانس او رنگ هاي سبز فیروزه اي و سبزآبی اسـت. اگر می‌خواهید با اتفاقات مطلوبی در زندگی تان برسید چهارشنبه ها انواع طیف هاي سبز بپوشید.

رنگ شانس متولد مهر

سیاره متولد ماه مهر ونوس اسـت و تحت تاثیر رنگ هاي سفید، سبز و آبی قرار دارد. برای رسیدن بـه روزهای مطلوب تر جمعه ها سراغ رنگ کرمی بروید.

رنگ شانس متولد آبان

رنگ متولد ماه آبان یا سفید اسـت یا سیاه اما رنگ شانس ثابت شده برای متولدین این ماه رنگ هاي سفید و آبی اسـت.

رنگ شانس متولد آذر

سیاره حاکم بر متولد ماه آذر سیاره مشتری اسـت و برای امسال رنگ هاي خاکی، سبز، نارنجی مایل بـه قرمز رنگ هاي شانس یک آذری اسـت. استفاده از رنگ زرد در روزهای سه شنبه نتایج مثبتی در زندگی متولد آذر خواهد داشت.

رنگ شانس متولد دی

سیاره متولد دی زحل اسـت و رنگ هاي سبز، آبی و رنگ چوب رنگ هاي شانس اوست. با پوشیدن رنگ مشکی در روزهای شنبه شانس بیشتری رابه زندگی تان دعوت خواهید کرد.

رنگ شانس متولد بهمن

رنگ هاي قرمز، سبز و آبی آسمانی رنگ هاي شانس متولدین بهمن هستند و با پوشیدن رنگ هاي بنفش و آبی در روزهای شنبه شانس بیشتری رابه زندگی خود دعوت خواهید کرد.

رنگ شانس متولد اسفند

یک متولد اسفند باید تا جاییکه می‌تواند رنگ سبز و طیف هاي مختلف آنرا از خودش دور نکند. یا دور و بر خود رنگ سبز داشته باشید یا لباسهای رنگ سبز بپوشید. پنجشنبه ها رنگ زرد ملایم بپوشی


روزهای خوش شانسی و بد شانسی متولدین هر ماه

هر کدام از نشانه هاي زودیاک در ماه روزهای خوش شانسی و روزهای بدشانسی دارند. طبق یافته هاي علم ستاره شناسی ازآن جا کـه متولدین هرماه برای خود یک چهارچوب زمانی خاص دارند تک تک روزهای هرماه برای هر کسی بر اساس ماه تولدش مزایا و معایبی دارد و می‌توان انها را روزهای شانس و بدشانسی نامید.

در روزهای بدشانسی افراد بیشتر بـه سمت تصمیم هاي مخاطره آمیز تمایل پیدا میکنند و احساس میکنند هیچ چیزی طبق خواسته هایشان پیش نمی‌رود. اینروزها بر آرامش ذهن آنها نیز تاثیر میگذارد.

فروردین

روزهای شانس متولدین فروردین: ۲، ۳، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۱، ۲۲، ۲۹، ۳۰، ۳۱

روزهای بدشانسی متولدین فروردین: ۱۹، ۲۰، ۲۳، ۲۴، ۲۷، ۲۸

اردیبهشت

روزهای شانس متولدین اردیبهشت: ۷، ۸، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۵، ۲۶

روزهای بدشانسی متولدین اردیبهشت: ۴، ۵، ۲۳، ۲۴، ۲۷، ۲۸، ۳۱

خرداد

روزهای شانس متولدین خرداد: ۷، ۸، ۱۶، ۱۷، ۲۵، ۲۶

روزهای بدشانسی متولدین خرداد: ۴، ۵، ۲۳، ۲۴، ۲۷، ۲۸، ۳۱

تیر

روزهای شانس متولدین تیر: ۹، ۱۱، ۱۹، ۲۰، ۲۷، ۲۸

روزهای بدشانسی متولدین تیر: ۲، ۳، ۶، ۷، ۸، ۲۵، ۲۶، ۲۹، ۳۰، ۳۱

مرداد

روزهای شانس متولدین مرداد: ۲، ۳، ۱۲، ۱۳، ۲۱، ۲۲، ۲۹، ۳۰

روزهای بدشانسی متولدین مرداد: ۴، ۵، ۶، ۹، ۱۰، ۲۷، ۲۸

شهریور

روزهای شانس متولدین شهریور: ۴، ۵، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۲۳، ۲۴

روزهای بدشانسی متولدین شهریور: ۲، ۳، ۷، ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۹، ۳۰

مهر

روزهای شانس متولدین مهر: ۷، ۸، ۱۷، ۱۸، ۲۵، ۲۶

روزهای بدشانسی متولدین مهر: ۴، ۵، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۴، ۱۵، ۳۱

آبان

روزهای شانس متولدین آبان: ۹، ۱۰، ۱۹، ۲۰، ۲۷، ۲۸

روزهای بدشانسی متولدین آبان: ۶، ۷، ۸، ۱۲، ۱۳، ۱۶، ۱۷، ۱۸

آذر

روزهای شانس متولدین آذر: ۲، ۳، ۱۲، ۱۳، ۲۱، ۲۲، ۲۹، ۳۰، ۳۱

روزهای بدشانسی متولدین آذر: ۹، ۱۰، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۹، ۲۰

دی

روزهای شانس متولدین دی: ۴، ۵، ۶، ۱۴، ۱۵، ۲۳، ۲۴، ۳۱

روزهای بدشانسی متولدین دی: ۱۱، ۱۲، ۱۷، ۱۸، ۲۱، ۲۲

بهمن

روزهای شانس متولدین بهمن: ۶، ۷، ۸، ۱۷، ۱۸، ۲۵، ۲۶

روزهای بدشانسی متولدین بهمن: ۱۴، ۱۵، ۱۹، ۲۰، ۲۳، ۲۴

اسفند

روزهای شانس متولدین اسفند: ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۹، ۲۷، ۲۸

روزهای بدشانسی متولدین اسفند: ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۱، ۲۲، ۲۵، ۲۶

مطلب مشابه: فال ورق و آشنایی با معانی کارت ها (نحوه گرفتن فال ورق)

مطالب مشابه را ببینید!