مجله تاپ‌ناز‌

برف بازی مردم در عربستان! +تصاویر

دمای هوای در زمستان در منطقه کوهستانی تبوک در عربستان سعودی به ۶ درجه سلسیوس زیر هم می رسد. در اول فوریه ۲۰۱۳، در صحرایی در نزدیکی تبوک در ۱۵۰۰ کیلومتری ریاض، مردی به دنبال توفان برف می دود. مردم به سوی این صحرا شتافته اند تا برف را از نزدیک ببینند. در فصل سرد، در این بارندگی سنگین و سیل نامتداول نیست.

برف بازی

برف بازی

برف بازی

برف بازی

برف بازی

برف بازی

برف بازی

برف بازی

برف بازی

برف بازی

برف بازی

برف بازی

برف بازی

برف بازی

برف بازی

برف بازی

برف بازی

برف بازی

مطالب مشابه را ببینید!