چرا پوست برنزه خیلی طرفدار دارد؟

پوست برنزه

این روزها بین دختران و پسران پوست برنزه بسیار محبوب و پرطرفدار شده است و به اصطلاح مد شده است. بیشتر دخترها و پسرها پوست برنزه را به پوست سفید ترجیح می دهند.

چرا پوست برنزه پرطرفدار است؟

در جوامع غربی، “سفید” بودن به معنی دوربودن از طبیعت وآفتاب و ورزش نکردن است. از همین رو، ورزش کردن و لذت بردن از طبیعت و درنتیجه باصطلاح “برنزه” شدن مد شده است.
چرا عده ای برای برنزه شدن که اکنون به نوعی نماد منزلت اجتماعی تبدیل شده است به خود زحمت می دهند؟ استفاده از دستگاه سولاریوم و جدیدا کرم های خاصی که رنگ شما را تیره تر از وضعیت طبیعی تان نشان می دهد چه منطقی دارد؟ با ریشه یابی این موضوع متوجه می شویم ریشه این موضوع به دهه های پیش بر می گردد که در امریکا یکی از نمادهای زندگی طبقه مرفه رفتن به سواحل دریا در تعطیلات و حمام آفتاب بود.

پوست برنزه

همچنین : راه آسان و بی خطر برای برنزه شدن

پوست برنزه زیباتر است یا سفید؟

این موضوع سبب شد که طبقه مرفه در ایام پس از تعطیلات (خصوصا ماه فوریه) با پوست برنزه شده در منظر عمومی حاضر شوند و به نوعی با این تمایز توانایی خود را برای گذران تعطیلات و حمام آفتاب به رخ دیگران کشیدند. این نمادسازی باعث شد طبقاتی که توانایی گذران تعطیلات به سبک مرفهین را هم نداشتند با برنزه کردن خود در سالن های سولاریوم خود را به افراد فرادست شبیه نمایند. در دراز مدت برنزه بودن کلا کلاس پیدا کرد و اکنون هر کسی پوستش برنزه باشد با کلاس تر است و همه یادشان رفته است که پوست سفید و روشن و چهره های آفتاب ندیده روزی نماد طبقه اشراف بود و دختران سفید روی بسیار ممتاز تر و خواستنی تر بودند.

در کشور ما هم دختران علیرغم تذکرات زیاد در خصوص سرطانزا بودن دستگاههای برنزه کننده به فجیع ترین وضع سعی می کنند خود را تیره پوست کنند و گاهی چنان ناشیانه این کار را انجام می دهند که دیدن آنها مشمئز کننده می شود. پسران هم در طول زمان و با تغییر ذائقه ناشی از عادات و خاطرات دختران برنزه را بیشتر می پسندند و بدین ترتیب سلیقه عمومی جامعه عوض می شود و دختران سفید روی بازارشان کساد.

در مورد لاغری، لب های درشت، گونه های برجسته، دماغ سر بالا و موارد مشابه دیگر هم به همین ترتیب سلیقه عمومی جامعه تابع مد می شود. و همیشه عده ای هستند که تابع مدها باشند و عده ای هم از این تابعان مد کسب درآمد می کنند و این چرخه همیشه ادامه دارد.

مطالب مشابه را ببینید!