بهترین هدزنان فوتبال جهان+ تصاویر

بهترین هدزنان فوتبال جهان+ تصاویر

بهترین هدزنان فوتبال جهان+ تصاویر

تصاویر زیر مربوط به بهترین هدزنان فوتبال در جهان است. این بازیکنان در هدزنی توانایی بالایی دارند و ضربات سر خود را با دقت و قدرت به گل تبدیل می کنند.


* آدبایور

بهترین هدزنان فوتبال جهان,اسامی بهترین هدزنان فوتبال

* بالوتلی

بهترین هدزنان فوتبال جهان,اسامی بهترین هدزنان فوتبال

 * دروگبا

بهترین هدزنان فوتبال جهان,اسامی بهترین هدزنان فوتبال

* فالکائو

بهترین هدزنان فوتبال جهان,اسامی بهترین هدزنان فوتبال

* ابراهیموویچ

بهترین هدزنان فوتبال جهان,اسامی بهترین هدزنان فوتبال

* لورنته

بهترین هدزنان فوتبال جهان,اسامی بهترین هدزنان فوتبال

* ماریو گومز

بهترین هدزنان فوتبال جهان,اسامی بهترین هدزنان فوتبال

* پیکه

بهترین هدزنان فوتبال جهان,اسامی بهترین هدزنان فوتبال

* رونالدو

بهترین هدزنان فوتبال جهان,اسامی بهترین هدزنان فوتبال

* فن پرسی

بهترین هدزنان فوتبال جهان,اسامی بهترین هدزنان فوتبال

مطالب مشابه را ببینید!