تجاوز دو مرد شیطان صفت به دختر بیهوش + عکس

تجاوز دو مرد شیطان صفت به دختر بیهوش + عکس

دختر جوان پس از ضرب و شتم بیهوش شد که دو مرد شیطان صفت قصد داشتند به این دختر در حالت بیهوشی تجاوز کند ولی …

 

حمله 2 اوباش و تجاوز به دختر 19 ساله در حالت بیهوشی

 

2 مرد که زن جوانی را مورد حمله قرارداده بودند و در حالت بیهوشی مورد تجاوز قرار داده بودند، محاکمه شدند.

این دو مرد در تمام مراحل خود را بی گناه می دانند، اما یک شاهد توانسته است علاوه بر نجات قربانی از چنگال آنان، علیه این دو شهادت سینگینی بدهد.

تجاوز دو مرد شیطان صفت به دختر بیهوش + عکس

عکس 2 مرد متجاوز

دختر 19 ساله ای که مورد حمله اوباش قرار گرفته بود بیهوش روی زمین افتاد اما اوباش نمی خواستند از بدن بیهوش او هم بگذرند و قصد تجاوز داشتند که با کمک فردی به نام کریستسن گراسیا از مهلکه نجات یافت.

این خانم در حالت بیهوشی بود که کریستین دید فردی بالای سر او و در حال آزار و اذیت وی است که بلافاصله آن فرد را گرفت و با هم درگیر شدند.

در نهایت ،پس از زد و خورد آن دو مجرم فرار کرده بودند اما پلیس توانست هر دو را بازداشت کند . متهمان صبح دیروز به جرم ضرب و شتم و آزار و اذیت محاکمه شدند و قاضی هنوز دستور داد تا آنان در زندان بمانند تا جلسات دیگر نیز برگزار شود.

تجاوز 2 مرد شیطان صفت به دختر بیهوش ! + عکس

مطالب مشابه را ببینید!